گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۹۶۵۳۴ مورد

برنامه آنکالی پزشکان خرداد ماه 1402

دوشنبه ٨ خرداد ١٤٠٢ ساعت ٨:٤٨ ق.ظ   ( بازدید : 139 نفر )


 

 

 

برنامه آنکالی بیمارستان امام علی .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایام هفته

تاریخ

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

اطفال و PICU

ENT

فوق تخصص نفرولوژی

فوق تخصص نورولوژی

فوق تخصص عفونی

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

ارتوپدی

جراحی عمومی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

دوشنبه

01/03/1402

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر یزدیان

دکتر صدرا

دکتر رغیب

 دکتر بابایی

دکتر یوسفی

 دکتر وثوقی

دکتر احمدی نژاد

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

02/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر روان سالار

دکتر برادران

دکتر فولادی

دکتر صدرا

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر وثوقی

دکتر مهدوی فر

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

03/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر درویش

دکتر جاجرمی

دکتر صدرا

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر وثوقی

-

دکتر شریفی

 

 

 

پنج شنبه

04/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر روان سالار

دکتر سازگارا

دکتر یزدیان

دکتر صابری

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر وثوقی

-

دکتر نیکدل

 

 

 

جمعه

05/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر درویش

دکتر جاجرمی

دکتر صدرا

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر وثوقی

-

دکتر شریفی

 

 

 

شنبه

06/03/1402

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر سازگارا

دکتر فولادی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر وثوقی

-

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

07/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر درویش

دکتر جاجرمی

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر وثوقی

-

دکتر شاه کرم

 

 

 

دوشنبه

08/03/1402

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر فولادی

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر وثوقی

-

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

09/03/1402

-

دکتر حسینی

دکتر سازگارا

دکتر یزدیان

 

-

دکتر بابایی

 

دکتر وثوقی

-

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

10/03/1402

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر حیدرزاده

دکتر جاجرمی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر وثوقی

-

دکتر شریفی

 

 

 

پنج شنبه

11/03/1402

دکتر امینی

دکتر روان سالار

دکتر برادران

دکتر فولادی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر وثوقی

-

دکتر نیکدل

 

 

 

جمعه

12/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر سازگارا

دکتر فولادی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر وثوقی

-

دکتر باقری

 

 

 

شنبه

13/03/1402

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر حیدرزاده

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر وثوقی

-

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

14/03/1402

-

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر وثوقی

-

دکتر شاه کرم

 

 

 

دوشنبه

15/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر حیدرزاده

دکتر فولادی

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر وثوقی

-

دکتر باقری

 

 

 

سه شنبه

16/03/1402

دکتر واعظی

دکتر روان سالار

دکتر برادران

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر حق بین

-

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

17/03/1402

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر مهرکیش

دکتر جاجرمی

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر حق بین

-

دکتر باقری

 

 

 

پنج شنبه

18/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر سازگارا

دکتر عبادزاده

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر حق بین

-

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

جمعه

19/03/1402

-

دکتر آرمان فر

دکتر مهرکیش

دکتر عبادزاده

 

دکتر رغیب

-

-

دکتر حق بین

-

دکتر نیکدل

 

 

 

شنبه

20/03/1402

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر درویش

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر حق بین

-

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

21/03/1402

دکتر واعظی

دکتر روان سالار

دکتر توکلی

دکتر سلیمانزاده

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر شاه کرم

 

 

 

دوشنبه

22/03/1402

دکتر امینی

دکتر خزاعی

دکتر نظری

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

23/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر درویش

دکتر سلیمانزاده

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

24/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر روان سالار

دکتر مهرکیش

دکتر نوروزیان

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر شریفی

 

 

 

پنج شنبه

25/03/1402

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر ایزانلو

دکتر سلیمان زاده

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر حق بین

-

دکتر نیکدل

 

 

 

جمعه

26/03/1402

-

دکتر آرمان فر

دکتر حیدرزاده

دکتر سلیمان زاده

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر حق بین

-

دکتر باقری

 

 

 

شنبه

27/03/1402

-

دکتر روان سالار

دکتر مهرکیش

دکتر جاجرمی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

-

دکتر حق بین

-

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

28/03/1402

دکتر واعظی

دکتر روان سالار

دکتر حیدرزاده

دکتر سلیمان زاده

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر شاه کرم

 

 

 

دوشنبه

29/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر خزاعی

دکتر مهرکیش

دکتر عبادزاده

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

30/03/1402

دکتر ابراهیمی

دکتر حسینی

دکتر حیدرزاده

دکتر سلیمان زاده

 

-

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

31/03/1402

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر مهرکیش

دکتر فولادی

 

دکتر رغیب

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر حق بین

-

دکتر شریفی

 

 

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۸۹۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...