گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۹۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۹۴۴۸۰۹ مورد

برنامه آنکالی پزشکان بهمن ماه 1401

شنبه ١ بهمن ١٤٠١ ساعت ١٠:٢٩ ق.ظ   ( بازدید : 336 نفر )


 

 

برنامه آنکالی و مقیم  پزشکان متخصص اطفال بهمن  ماه  1401

ایام هفته

تاریخ

ویزیت NICU

متخصص مقیم صبح

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال نوزادان

نوزادان سالم

شنبه

1/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر علی آبادی

دکتر علی آبادی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

2/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر رغیب

دکتر رغیب

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

3/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر علی آبادی

دکتر علی آبادی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

4/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهارشنبه

5/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

6/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر یزدیان

دکتر یزدیان

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

جمعه

7/11/1401

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر مافی نژاد

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

شنبه

8/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

9/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر رغیب

دکتر رغیب

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

10/11/1401

دکتر بیانی

-

دکتر مافی نژاد

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

11/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

چهارشنبه

12/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

13/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

جمعه

14/11/1401

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر بیانی

دکتر حنفی

دکتر حنفی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

شنبه

15/11/1401

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر بیانی

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

16/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر رغیب

دکتر رغیب

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

17/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر فولادی

دکتر فولادی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

18/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

چهارشنبه

19/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

20/11/1401

دکتر احتشام منش

-

دکتر بیانی

دکتر فولادی

دکتر فولادی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

جمعه

21/11/1401

دکتر خوش برش

-

دکتر احتشام منش

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

22/11/1401

دکتر یزدیان

-

دکتر احتشام منش

دکتر یزدیان

دکتر یزدیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

23/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر رغیب

دکتر رغیب

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

24/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر یزدیان

دکتر یزدیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

25/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر یزدیان

دکتر یزدیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهارشنبه

26/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

27/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

28/11/1401

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

29/11/1401

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر خوش برش

دکتر خوش برش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

30/11/1401

دکتر مافی نژاد

-

دکتر احتشام منش

دکتر جاجرمی

دکتر جاجرمی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد.

دكتر روهنده

 

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان بهمن ماه  1401

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

درمانگاه عصر

19:30-7:30

7:30-19:30

شنبه

1/11/1401

دکتر کاظمی دکتر قاضوی

دکتر قاضوی

دکتر آریاوند

دکتر کلاته

 

یک شنبه

2/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر کمالی

دکتر نضیری

دکتر فرازمند

 

دوشنبه

3/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر کمالی

دکتر کاظمی

 

سه شنبه

4/11/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

دکتر قاضوی

 

چهارشنبه

5/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

 

پنج شنبه

6/11/1401

دکتر نصیری

دکتر سبحانی

-

دکتر سبحانی

 

جمعه

7/11/1401

دکتر قاضوی

دکتر کاظمی

-

-

 

شنبه

8/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر کمالی

دکتر نصیری

دکتر فرازمند

 

یک شنبه

9/11/1401

دکتر کاظمی دکتر قاضوی

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

دکتر کلاته

 

دوشنبه

10/11/1401

دکتر کمالی

دکتر قاضوی

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

 

سه شنبه

11/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر قاضوی

دکتر قاضوی

 

چهارشنبه

12/11/1401

دکتر قاضوی

دکتر کمالی

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

 

پنج شنبه

13/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر قاضوی

-

دکتر کمالی

 

جمعه

14/11/1401

دکتر کمالی

دکتر سبحانی

-

-

 

شنبه

15/11/1401

دکتر قاضوی

دکتر کمالی

-

-

 

یک شنبه

16/11/1401

دکتر نصیری

دکتر قاضوی

دکتر کمالی

دکتر کاظمی

 

دوشنبه

17/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر قاضوی

دکتر کلاته

 

سه شنبه

18/11/1401

دکتر کمالی

دکتر قاضوی

دکتر کاظمی

دکتر قاضوی

 

چهارشنبه

19/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر آریاوند

 

پنج شنبه

20/11/1401

دکتر قاضوی

دکتر سبحانی

-

دکتر کمالی

 

جمعه

21/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر قاضوی

-

-

 

شنبه

22/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر آریاوند

-

-

 

یک شنبه

23/11/1401

دکتر قاضوی

دکتر سبحانی

دکتر آریاوند

دکتر قاضوی

 

دوشنبه

24/11/1401

دکتر کاظمی دکتر نصیری

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

دکتر سبحانی

 

سه شنبه

25/11/1401

دکتر کمالی

دکتر نصیری

دکتر کاظمی

دکتر فرازمند

 

چهارشنبه

26/11/1401

دکتر سبحانی

دکتر کمالی

دکتر نصیری

دکتر کلاته

 

پنج شنبه

27/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

-

دکتر نصیری

 

جمعه

28/11/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

-

-

 

شنبه

29/11/1401

دکتر نصیری

دکتر کمالی

-

-

 

یک شنبه

30/11/1401

دکتر آریاوند

دکتر سبحانی

-

-

 

               
 
  • پزشک درمانگاه نازایی دکتر فرازمند در روزهای زوج از ساعت 10- 12  در بیمارستان بنت الهدی می باشد.
  • آنکال نازایی هر روز 14-8   دکتر فرازمند می باشد.

 

دكتر روهنده

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

   


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۹۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...