گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۹۶۵۳۲ مورد

معرفی مدیریت


بهمن باقریان

مدیریت بیمارستان

 

شماره تماس:05831514000

 

 

با سلام ؛

   احتراما ، با عنايت به تعهد ، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ بعنوان " مديربيمارستان" مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني امام حسن(ع) منصوب مي شويد. اميد است با پشتكار و جديت لازم و با اتكال به عنايت الهي در انجام اين امر مهم ، طبق شرح وظيفه زير تحت نظر مسئولين  مربوطه موفق و مويد باشيد.

اهم شرح وظايف:

1.مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

2. اننخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان

3. هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان

4. هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي وپيراپزشكي

5. شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره.

6. تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

7. كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان

8. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان

9. تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان

10 . نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها

11 . ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي

12 . تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان

13 . ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

14 . نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي

15 . شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه

16 . مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان

17 . ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش

18 . هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه

9 . هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه

20 . نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

21 . پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر

22 . پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع

23 . پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر

24 . نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر

25 . نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

26 . صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

27 . سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

28 . صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

29 . نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

30 . شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

31 . مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر

اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها

32 . جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و

تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق

33 . مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي

مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل

34 . برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع

ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران

35 . انجام ساير وظايف محوله بر اساس تشخيص رياست بيمارستان

 

 

ردیف

شرح فعالیت

زمان فعالیت

1

پرستار اورژانس بیمارستان امام رضا ( ع ) بجنورد

سال 82 لغایت 84

2

معاون درمان کمیته امداد اداره کل خراسان شمالی

سال 84 لغایت 86

3

سرپرستار اورژانس بیمارستان امام رضا ( ع ) بجنورد

سال 86 لغایت شهریور ماه 88

4

مدیر داخلی بیمارستان امام رضا ( ع ) بجنورد

شهریور 88 لغایت اسفند 92

5

کارشناس بازرسی ، مطب ها ، صدور مجوزهای معاونت درمان دانشگاه خراسان شمالی

اسفند 92 لغایت خرداد 1394

6

همزمان مسئول امور اداری ، امور عمومی معاونت درمان

اسفند 92 لغایت خرداد 1394

7

مسئول حراست بیمارستان امام رضا ( ع ) بجنورد

خرداد 94 لغایت تیر ماه 96

8

همزمان مسئول روابط عمومی بیمارستان امام رضا ( ع ) بجنورد

خرداد 94 لغایت تیر ماه 96

9

مسئول حراست بیمارستان امام حسن (  ع ) بجنورد

تیر ماه 96 لغایت تیر ماه 97

10

مدیر داخلی بیمارستان امام حسن ( ع ) بجنورد

مهر ماه 97 لغایت آبان 98

11

سوپر وایزر بالینی بصورت اضافه کار 100 ساعت در ماه

از سال 86 لغایت آبان ماه 1398

12

کارشناس MC-MC ستاد هدایت بصورت اضافه کار 75 ساعت در ماه

از سال 88 لغایت مهر ماه 1400

13

سوپر وایزر بالینی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

آبان ماه 98 لغایت مهر ماه 1400

14

همزمان مسئول طرح تکریم و رسیدگی به شکایات بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

دی ماه 98 لغایت خرداد 1400

 

 

 

 

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۸۹۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...