گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۰۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۰۹۷۶۶ مورد

برنامه انکالی پزشکان آذر ماه 1401

شنبه ٢٨ آبان ١٤٠١ ساعت ٩:٥١ ق.ظ   ( بازدید : 209 نفر )


 

 

 

 

 

برنامه آنکال متخصصين محترم جراحی عمومی بيمارستان امام حسن(ع) در آذر ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

سه شنبه

01/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

چهارشنبه

16/09/1401

دکتر امانی

چهارشنبه

02/09/1401

دکتر شاهکرم

پنج شنبه

17/09/1401

دکتر امانی

پنج شنبه

03/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

18/09/1401

دکتر شریفی

جمعه

04/09/1401

دکتر امانی

شنبه

19/09/1401

دکتر شاهکرم

شنبه

05/09/1401

دکتر امانی

یکشنبه

20/09/1401

دکتر فروهر

یکشنبه

06/09/1401

دکتر فروهر

دوشنبه

21/09/1401

دکتر امانی

دوشنبه

07/09/1401

دکتر امانی

سه شنبه

22/09/1401

دکتر شریفی

سه شنبه

08/09/1401

دکتر شریفی

چهارشنبه

23/09/1401

دکتر رخشا

چهارشنبه

09/09/1401

دکتر امانی

پنج شنبه

24/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

پنج شنبه

10/09/1401

دکتر شریفی

جمعه

25/09/1401

دکتر فروهر

جمعه

11/09/1401

دکتر فروهر

شنبه

26/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

شنبه

12/09/1401

دکتر شاهکرم

یکشنبه

27/09/1401

دکتر فروهر

یکشنبه

13/09/1401

دکتر فروهر

دوشنبه

28/09/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

14/09/1401

دکتر امانی

سه شنبه

29/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

سه شنبه

15/09/1401

دکتر شریفی

چهارشنبه

30/09/1401

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

 

 

برنامه آنکال متخصصين محترم ENT در آذر ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

سه شنبه

01/09/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

16/09/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

02/09/1401

دکتر صدرا

پنج شنبه

17/09/1401

-

پنج شنبه

03/09/1401

-

جمعه

18/09/1401

-

جمعه

04/09/1401

-

شنبه

19/09/1401

دکتر حسین پور

شنبه

05/09/1401

دکتر حسین پور

یکشنبه

20/09/1401

دکتر حسین پور

یکشنبه

06/09/1401

دکتر حسین پور

دوشنبه

21/09/1401

-

دوشنبه

07/09/1401

-

سه شنبه

22/09/1401

دکتر صدرا

سه شنبه

08/09/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

23/09/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

09/09/1401

دکتر صدرا

پنج شنبه

24/09/1401

دکتر صدرا

پنج شنبه

10/09/1401

-

جمعه

25/09/1401

دکتر صدرا

جمعه

11/09/1401

دکتر صدرا

شنبه

26/09/1401

دکتر صدرا

شنبه

12/09/1401

دکتر صدرا

یکشنبه

27/09/1401

دکتر حسین پور

یکشنبه

13/09/1401

دکتر حسین پور

دوشنبه

28/09/1401

دکتر حسین پور

دوشنبه

14/09/1401

دکتر حسین پور

سه شنبه

29/09/1401

دکتر صدرا

سه شنبه

15/09/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

30/09/1401

دکتر صدرا

 

 

 

 

آنکال پزشکان

مقیم پزشکان

 ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

اطفال و PICU

فوق تخصص نورولوژی

فوق تخصص عفونی

 فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

جراحی عمومی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

سه شنبه

01/09 /1401

دکتر مهدوی فر

دکتر ابراهیمی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر خوش برش

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

02/09 /1401

دکتر باور

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر مهاجرزاده

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

پنج شنبه

03/09 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر ایزانلو

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر شاهکرم

 

 

 

جمعه

04/09 /1401

دکتر مهدوی فر

-

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر امانی

 

 

 

شنبه

05/09 /1401

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر خوش برش

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

06/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر طهمورث

دکتر هاشمی

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شاهکرم

 

 

 

دوشنبه

07/09 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر توکلی

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

08/09 /1401

دکتر میرکمالی

-

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر شکری (دکتر نوروزی)

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

09/09 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر امینی

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شریفی

 

 

 

پنج شنبه

10/09 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر برادران

دکتر سلیمان زاده

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

 

 

 

جمعه

11/09 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر امینی

دکتر سلیمان زاده

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر امانی

 

 

 

شنبه

12/09 /1401

دکتر موسوی

-

دکتر آرمان فر

دکتر سازگارا

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

13/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر توکلی

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شاهکرم

 

 

 

دوشنبه

14/09 /1401

دکتر احمدی نژاد

-

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

15/09 /1401

دکتر مهدوی فر

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر سازگارا

دکتر جاجرمی

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

16/09 /1401

دکتر احمدی نژاد

-

دکتر طهمورث

دکتر ایزانلو

دکتر علی آبادی

-

-

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

پنج شنبه

17/09 /1401

دکتر مهدوی فر

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر امینی

دکتر خوش برش

-

-

-

دکتر حق بین

دکتر شریفی

 

 

 

جمعه

18/09 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر سازگارا

دکتر علی آبادی

-

-

-

دکتر حق بین

دکتر امانی

 

 

 

شنبه

19/09 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

20/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر سازگارا

دکتر خوش برش

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

 

 

 

دوشنبه

21/09 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر امینی

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

22/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر سازگارا

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

23/09 /1401

دکتر باور

-

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر حنفی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شریفی

 

 

 

پنج شنبه

24/09 /1401

دکتر مهدوی فر

-

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

 

 

 

جمعه

25/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر شریفی

 

 

 

شنبه

26/09 /1401

دکتر موسوی

-

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر حنفی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر فروهر

 

 

 

یکشنبه

27/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر سازگارا

دکتر شکری(دکتر علی آبادی)

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

 

 

 

دوشنبه

28/09 /1401

دکتر مهدوی فر

-

دکتر خزاعی

دکتر امینی

دکتر شکری(دکتر جاجرمی)

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

 

 

 

سه شنبه

29/09 /1401

دکتر خدابنده

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر نظری

دکتر حنفی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر رخشا

 

 

 

چهارشنبه

30/09 /1401

دکتر باور

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شریفی

 

 

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

اصلاحیه برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)      در آذر ماه  1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آذر ماه  1401(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراح قلب باز

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

سه شنبه

01/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

02/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر وحدت

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

03/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

-

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

04/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

-

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

شنبه

05/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

دکتر حسین پور

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

06/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

 

دکتر حسین پور

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

07/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

 

-

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

08/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

 

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

09/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر وحدت

دکتر غفوری

 

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

10/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

 

دکتر مقدم

 

-

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

11/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر تقوی

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

12/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

 

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

13/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

 

دکتر قهرمانی

 

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

14/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

 

دکتر ضیائی

 

دکتر حسین پور

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

15/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی

 

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

16/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

17/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

 

دکتر ضیائی

 

-

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

18/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

 

دکتر ضیائی

 

-

دکتر مجد

دکتر جعفری

 

 

شنبه

19/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر تقوی

 

دکتر مقدم

 

دکتر حسین پور

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

20/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

 

دکتر ضیائی

 

دکتر حسین پور

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

21/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

 

دکتر قهرمانی

 

-

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

22/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

 

دکتر قهرمانی

 

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

23/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر غفوری

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

24/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

25/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

26/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

 

دکتر قهرمانی

 

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

27/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر غفوری

 

دکتر قهرمانی

 

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

28/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

 

دکتر مقدم

 

دکتر حسین پور

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

29/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

30/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

 

دکتر مقدم

 

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اصلاحیه مورخ 6/9/1401 

ایام هفته

تاریخ

اصلاحیه چهارم   برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)      در آذر ماه  1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آذر ماه  1401(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراح قلب باز

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

سه شنبه

01/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

02/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر وحدت

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

03/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

04/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر صدر

-

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

شنبه

05/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر حسین پور

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

06/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر صدر

*دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

07/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر صدر

*دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

08/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حسینی نیا

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

09/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر وحدت

دکتر غفوری

دکتر حسینی نیا

دکتر ضیائی

دکتر صدر

*دکتر صابر

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

10/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی نیا

دکتر مقدم

دکتر صدر

دکتر صابر

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

11/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حسینی نیا

دکتر مقدم

دکتر صدر

*دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

12/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر حسینی نیا

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

13/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی نیا

دکتر قهرمانی

دکتر صدر

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

14/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حسینی نیا

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر حسین پور

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

15/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر صدر

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

16/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر مقدم

دکتر صدر

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

17/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

-

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

18/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

دکتر حسین پور

دکتر مجد

دکتر جعفری

 

 

شنبه

19/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

دکتر حسین پور

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

20/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

*دکتر حسینی

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

21/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

-

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

22/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

23/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

24/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر نوبهار

دکتر مقدم

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

25/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر نوبهار

دکتر مقدم

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

26/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر نوبهار

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

27/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

28/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

دکتر مقدم

دکتر جلالی فر

دکتر حسین پور

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

29/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر نوبهار

دکتر مقدم

دکتر جلالی فر

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

30/09/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۷۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...