گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۰۹۷۸۵ مورد

برنامه انکالی پزشکان آبان ماه 1401

یكشنبه ٢٤ مهر ١٤٠١ ساعت ١٢:٢٤ ب.ظ   ( بازدید : 245 نفر )


 

 

 

 

برنامه آنکال متخصصين محترم جراحی عمومی بيمارستان امام حسن(ع) در آبان ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

یکشنبه

01/08/1401

دکتر فروهر

دوشنبه

16/08/1401

دکتر امانی

دوشنبه

02/08/1401

دکتر امانی

سه شنبه

17/08/1401

دکتر شریفی

سه شنبه

03/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

چهارشنبه

18/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

چهارشنبه

04/08/1401

دکتر امانی

پنج شنبه

19/08/1401

دکتر امانی

پنج شنبه

05/08/1401

دکتر امانی

جمعه

20/08/1401

دکتر امانی

جمعه

06/08/1401

دکتر فروهر

شنبه

21/08/1401

دکتر شاهکرم

شنبه

07/08/1401

دکتر شاهکرم

یکشنبه

22/08/1401

دکتر فروهر

یکشنبه

08/08/1401

دکتر فروهر

دوشنبه

23/08/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

09/08/1401

دکتر امانی

سه شنبه

24/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

سه شنبه

10/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

چهارشنبه

25/08/1401

دکتر رخشا

چهارشنبه

11/08/1401

دکتر امانی

پنج شنبه

26/08/1401

دکتر شریفی

پنج شنبه

12/08/1401

دکتر امانی

جمعه

27/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

13/08/1401

دکتر امانی

شنبه

28/08/1401

دکتر شاهکرم

شنبه

14/08/1401

دکتر اشرف عظیمی

یکشنبه

29/08/1401

دکتر فروهر

یکشنبه

15/08/1401

دکتر فروهر

دوشنبه

30/08/1401

دکتر شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن      در آبان ماه  1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آبان ماه  1401(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراح قلب باز

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

یکشنبه

01/08/1401

 

 

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

 

 

دوشنبه

02/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

سه شنبه

03/08/1401

 

 

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

 

 

چهارشنبه

04/08/1401

 

 

دکتر رسولی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

پنج شنبه

05/08/1401

 

 

دکتر حسینی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

 

 

جمعه

06/08/1401

 

 

دکتر حسینی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

شنبه

07/08/1401

 

 

دکتر محمدی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

 

 

یکشنبه

08/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

 

 

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

 

 

دوشنبه

09/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

سه شنبه

10/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

چهارشنبه

11/08/1401

 

 

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

 

 

پنج شنبه

12/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

جمعه

13/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

14/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

 

 

یکشنبه

15/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حسینی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

دوشنبه

16/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

سه شنبه

17/08/1401

 

 

دکتر محمدی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

 

 

چهارشنبه

18/08/1401

 

 

دکتر وحدت

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

پنج شنبه

19/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

جمعه

20/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

 

 

شنبه

21/08/1401

 

 

دکتر محمدی

دکتر تقوی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

 

 

یکشنبه

22/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

دوشنبه

23/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر رازی

 

 

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

سه شنبه

24/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر رازی

 

 

 

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

 

 

چهارشنبه

25/08/1401

 

 

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر رازی

 

 

 

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

 

 

پنج شنبه

26/08/1401

 

 

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر رازی

 

 

 

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

 

 

جمعه

27/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر رازی

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

28/08/1401

 

 

دکتر وحدت

دکتر تقوی

دکتر رازی

 

 

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

یکشنبه

29/08/1401

 

 

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر رازی

 

 

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

 

 

دوشنبه

30/08/1401

 

 

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر رازی

 

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

 

 

آنکال پزشکان

مقیم پزشکان

 ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

اطفال و PICU

فوق تخصص نورولوژی

فوق تخصص عفونی

 فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

جراحی عمومی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

یکشنبه

01/08 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر برادران

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دوشنبه

02/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر ابراهیمی

دکتر خزاعی

دکتر امینی

دکتر خوش برش

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

سه شنبه

03/08 /1401

دکتر میرکمالی

-

دکتر آرمان فر

دکتر سازاگارا

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر رخشا

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

04/08 /1401

دکتر باور

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر مهاجرزاده

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

دکتر عفتی

 

دکتر همایونی

پنج شنبه

05/08 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر فروهر

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

جمعه

06/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر امانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

شنبه

07/08 /1401

دکتر موسوی

-

دکتر آرمان فر

دکتر سازاگارا

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر فروهر

 

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

08/08 /1401

دکتر مهدوی

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر درویش

دکتر سلیمان زاده

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

-

-

-

دوشنبه

09/08 /1401

دکتر قدوس

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شریفی

-

-

-

سه شنبه

10/08 /1401

دکتر خدابنده

-

دکتر طهمورث

دکتر سازاگارا

دکتر نوروزی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر رخشا

-

-

-

چهارشنبه

11/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر حنفی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شریفی

-

-

-

پنج شنبه

12/08 /1401

دکتر مهدوی

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر امینی

دکتر سلیمان زاده

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر اشرف عظیمی

-

-

-

جمعه

13/08 /1401

دکتر باور

دکتر امینی

دکتر طهمورث

دکتر سازاگارا

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

-

دکتر حق بین

دکتر امانی

-

-

-

شنبه

14/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر حنفی

-

-

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر فروهر

-

-

-

یکشنبه

15/08 /1401

دکتر میرکمالی

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر توکلی

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر حق بین

دکتر شاهکرم

-

-

-

دوشنبه

16/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر امینی

دکتر جاجرمی

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شریفی

-

-

-

سه شنبه

17/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر طهمورث

دکتر نظری

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر رخشا

-

-

-

چهارشنبه

18/08 /1401

دکتر باور

-

دکتر حسینی

دکتر مهارجرزاده

دکتر خوش برش

-

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شریفی

-

-

-

پنج شنبه

19/08 /1401

دکتر میرکمالی

-

دکتر آرمان فر

دکتر سازاگارا

دکتر علی آبادی

-

-

-

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

-

-

-

جمعه

20/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر آرمان فر

دکتر ایزانلو

دکتر خوش برش

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر امانی

-

-

-

شنبه

21/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

-

دکتر طهمورث

دکتر سازاگارا

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

-

-

-

یکشنبه

22/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر درویش

دکتر شکری

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

-

دکتر وثوقی

دکتر شاهکرم

-

-

-

دوشنبه

23/08 /1401

دکتر موسوی

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

-

-

-

سه شنبه

24/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر ابراهیمی

دکتر آرمان فر

دکتر ایزانلو

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر رخشا

-

-

-

چهارشنبه

25/08 /1401

دکتر احمدی نژاد

دکتر ابراهیمی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر شکری

دکتر بابایی

دکتر یوسفی

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شریفی

-

-

-

پنج شنبه

26/08 /1401

دکتر مهدوی

-

دکتر طهمورث

دکتر ایزانلو

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

-

-

-

جمعه

27/08 /1401

دکتر مهدوی

-

دکتر آرمان فر

دکتر امینی

دکتر شکری

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر شریفی

-

-

-

شنبه

28/08 /1401

دکتر موسوی

دکتر امینی

دکتر آرمان فر

دکتر برادران

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر فروهر

-

-

-

یکشنبه

29/08 /1401

دکتر خدابنده

دکتر ابراهیمی

دکتر طهمورث

دکتر امینی

دکتر علی آبادی

دکتر بابایی

-

-

دکتر وثوقی

دکتر شاهکرم

-

-

-

دوشنبه

30/08 /1401

دکتر قدوس

-

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر جاجرمی

دکتر بابایی

-

دکتر خرسند

دکتر وثوقی

دکتر اشرف عظیمی

-

-

-

 
 
 

     برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در آبان ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

02/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر قلیچی

دکتر دهقان

03/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر دهقان

04/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

 

دکتر همایونی

دکتر قلیچی

دکتر عفتی

05/08/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

06/08/1401

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر عفتی

دکتر عفتی

07/08/1401

 

 

 

 

 

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

08/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/08/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

باسمه تعالي

 

 

 

 

                                               

 

برنامه شيفت پزشكـان محترم اورژانـس بيمارستان امـام علي(ع) در آبان ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

صبح

عصر

شب

30/13- 30/7

30/19- 30/13

30/7- 30/19

یکشنبه

01/08 /1401

دکتر اکباتان- دکتر بابایی

دکتر بابایی- دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

دوشنبه

02/08 /1401

دکتر نورائی- دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

دکتر بابایی

سه شنبه

03/08 /1401

دکتر شایان فر

دکتر نوری

دکتر شایان فر

چهارشنبه

04/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر شایان فر

دکتر نورائی

پنج شنبه

05/08 /1401

دکتر بابایی- دکتر شایان فر

دکتر اکباتان- دکتر بابایی

دکتر شایان فر

جمعه

06/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر شایان فر

دکتر بابایی

شنبه

07/08 /1401

دکتر نورائی- دکتر شایان فر

دکتر اکباتان- دکتر بابایی

دکتر نورائی

یکشنبه

08/08 /1401

دکتر شایان فر-  دکتر بابایی

دکتر اکباتان- دکتر بابایی

دکتر شایان فر

دوشنبه

09/08 /1401

دکتر نورائی- دکتر بابایی

دکتر شایان فر- دکتر بابایی

دکتر نورائی

سه شنبه

10/08 /1401

دکتر اکباتان

دکتر نوری

دکتر اکباتان

چهارشنبه

11/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر بابایی

دکتر نورائی

پنج شنبه

12/08 /1401

دکتر اکباتان

دکتر بابایی

دکتر عمادی

جمعه

13/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر اکباتان

دکتر بابایی

شنبه

14/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر بابایی

دکتر نورائی- دکتر اکباتان

یکشنبه

15/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر نورائی

دکتر اکباتان- دکتر بابایی

دوشنبه

16/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر بابایی- دکتر اکباتان

دکتر نورائی

سه شنبه

17/08 /1401

دکتر شایان فر- دکتر بابایی

دکتر نوری- دکتر بابایی

دکتر شایان فر

چهارشنبه

18/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر شایان فر

دکتر نورائی

پنج شنبه

19/08 /1401

دکتر اکباتان-  دکتر شایان فر

دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

جمعه

20/08 /1401

دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

دکتر شایان فر

شنبه

21/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

یکشنبه

22/08 /1401

دکتر شایان فر

دکتر بابایی

دکتر عمادی

دوشنبه

23/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر بابایی

دکتر نورائی- دکتر شایان فر

سه شنبه

24/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر نوری

دکتر بابایی

چهارشنبه

25/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر بابایی

دکتر نورائی

پنج شنبه

26/08 /1401

دکتر بابایی

دکتر اکباتان

دکتر بابایی

جمعه

27/08 /1401

دکتر شایان فر- دکتر اکباتان

دکتر بابایی- دکتر اکباتان

دکتر شایان فر

شنبه

28/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر شایان فر

دکتر نورائی

یکشنبه

29/08 /1401

دکتر اکباتان

دکتر شایان فر

دکتر اکباتان

دوشنبه

30/08 /1401

دکتر نورائی

دکتر شایان فر

دکتر نورائی

 
 
 
 

برنامه آنکال متخصصین محترم رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع)، امام حسن (ع)  امام رضا (ع) و بنت الهدی

آبان ماه 1401

ایام هفته

تاریخ

کشیک-آنکال

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

CT scan

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان

امام علی (ع)

بیمارستان امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

بیمارستان امام رضا (ع)

1 شنبه

01/08

دکتر برادران

دکتر سازاگارا

دکتر سازاگارا

دکتر ناظری

دکتر توکلی

دکتر امینی

دکتر برادران

دکتر برادران

2 شنبه

02/08

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر ناظری

دکتر امینی

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

03/08

دکتر سازاگارا

دکتر نظری

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر امینی

دکتر امینی

4 شنبه

04/08

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر ناظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر امینی

دکتر درویش

دکتر سازاگارا

دکتر سازاگارا

5 شنبه

05/08

دکتر درویش

دکتر امینی

دکتر درویش

دکتر ناظری

دکتر امینی

دکتر درویش

دکتر سازاگارا

دکتر سازاگارا

جمعه

06/08

دکتر درویش

دکتر هاشمی

-

دکتر ناظری

-

-

-

-

شنبه

07/08

دکتر سازاگارا

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر سازاگارا

دکتر ناظری

دکتر درویش

دکتر درویش

1 شنبه

08/08

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر سازاگارا

دکتر درویش

دکتر ناظری

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر درویش

2 شنبه

09/08

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

10/08

دکتر سازاگارا

دکتر نظری

دکتر ناظری

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر درویش

4 شنبه

11/08

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

12/08

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر امینی

دکتر امینی

جمعه

13/08

دکتر سازاگارا

دکتر ایزانلو

-

دکتر امینی

-

-

-

-

شنبه

14/08

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر سازاگارا

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر برادران

1 شنبه

15/08

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر امینی

دکتر سازاگارا

دکتر امینی

دکتر توکلی

دکتر توکلی

2 شنبه

16/08

دکتر امینی

دکتر هاشمی

دکتر برادران

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

3 شنبه

17/08

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر هاشمی

دکتر سازاگارا

دکتر نظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر سازاگارا

دکتر سازاگارا

4 شنبه

18/08

دکتر مهارجرزاده

دکتر توکلی

دکتر ناظری

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

19/08

دکتر سازاگارا

دکتر هاشمی

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر برادران

جمعه

20/08

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

-

دکتر مهاجرزاده

-

-

-

-

شنبه

21/08

دکتر سازاگارا

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر ناظری

دکتر سازاگارا

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

1 شنبه

22/08

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر توکلی

2 شنبه

23/08

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر سازاگارا

دکتر درویش

دکتر ناظری

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

24/08

دکتر ایزانلو

دکتر نظری

دکتر سازاگارا

دکتر سازاگارا

دکتر نظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر ناظری

دکتر ناظری

4 شنبه

25/08

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

26/08

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

جمعه

27/08

دکتر امینی

دکتر برادران

-

دکتر ناظری

-

-

-

-

شنبه

28/08

دکتر برادران

دکتر ایزانلو

دکتر ناظری

دکتر ناظری

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر برادران

دکتر برادران

1 شنبه

29/08

دکتر امینی

دکتر ایزانلو

دکتر سازاگارا

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر امینی

دکتر ناظری

دکتر ناظری

2 شنبه

30/08

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر سازاگارا

دکتر ایزانلو

دکتر امینی

دکتر ناظری

دکتر ناظری

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 

 

برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در آبان ماه 1401

                                                            

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

7:30 تا 19:30

19:30- 7:30

یکشنبه

01/08 /1401

 

دکتر سلطانپور

دوشنبه

02/08 /1401

 

دکتر رحمانیان

سه شنبه

03/08 /1401

دکتر سبحانی

دکتر سلطانپور

چهارشنبه

04/08 /1401

دکتر سبحانی

دکتر رحمانیان

پنج شنبه

05/08 /1401

 

دکتر سبحانی

جمعه

06/08 /1401

دکتر رحمانیان

دکتر سبحانی

شنبه

07/08 /1401

 

دکتر رحمانیان

یکشنبه

08/08 /1401

 

دکتر رحمانیان

دوشنبه

09/08 /1401

 

دکتر جعفری

سه شنبه

10/08 /1401

دکتر رحمانیان

دکتر جعفری

چهارشنبه

11/08 /1401

دکتر رحمانیان

دکتر جعفری

پنج شنبه

12/08 /1401

دکتر جعفری

دکتر رحمانیان

جمعه

13/08 /1401

دکتر جعفری

دکتر رحمانیان

شنبه

14/08 /1401

دکتر سبحانی

 

یکشنبه

15/08 /1401

دکتر سبحانی

 

دوشنبه

16/08 /1401

 

دکتر سبحانی

سه شنبه

17/08 /1401

 

دکتر رحمانیان

چهارشنبه

18/08 /1401

 

دکتر جعفری

پنج شنبه

19/08 /1401

 

دکتر جعفری

جمعه

20/08 /1401

دکتر جعفری

دکتر سلطانپور

شنبه

21/08 /1401

دکتر جعفری

دکتر سلطانپور

یکشنبه

22/08 /1401

دکتر جعفری

دکتر سلطانپور

دوشنبه

23/08  /1401

دکتر جعفری

 

سه شنبه

24/08 /1401

دکتر سلطانپور

دکتر سبحانی

چهارشنبه

25/08 /1401

دکتر سلطانپور

دکتر سبحانی

پنج شنبه

26/08 /1401

دکتر سلطانپور

دکتر سبحانی

جمعه

27/08 /1401

 

دکتر سلطانپور

شنبه

28/08 /1401

دکتر سبحانی

دکتر سلطانپور

یکشنبه

29/08 /1401

دکتر سبحانی

دکتر سلطانپور

دوشنبه

30/08 /1401

دکتر سبحانی

دکتر سلطانپور

 

                                                                                                                       دکتر علی اسماعیلی

                                                                                     سرپرست مرکز آموزشی،  پژوهشی و درمانی امام علی (ع)

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

اصلاحیه 18/8/1401

       برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در آبان ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

02/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر قلیچی

دکتر دهقان

03/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر دهقان

04/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر اکبری

دکتر همایونی

دکتر قلیچی

دکتر عفتی

05/08/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

06/08/1401

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر عفتی

دکتر عفتی

07/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

08/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

09/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

دکتر قلیچی

10/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

11/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

12/08/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اکبری

دکتر میرزایی

دکتر امینی

13/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر عفتی

14/08/1401

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر عفتی

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

15/08/1401

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر حقیقی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر قلیچی

دکتر حقیقی

16/08/1401

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر حقیقی

دکتر شادپور

دکتر همایونی

دکتر قلیچی

دکتر عفتی

17/08/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شادپور

دکتر شادپور

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قلیچی

دکتر عفتی

18/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شادپور

دکتر شادپور

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر قلیچی

دکتر شادپور

19/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر قلیچی

دکتر روهنده

20/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قلیچی

دکتر قلیچی

21/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر اکبری

دکتر حقیقی

دکتر میرزایی

22/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

23/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر قلیچی

24/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر دهقان

25/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر قلیچی

26/08/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر روهنده

27/08/1401

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

28/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر شادپور

دکتر قلیچی

دکتر حقیقی

29/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قلیچی

دکتر دهقان

30/08/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر قلیچی

دکتر شادپور

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۷۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...