گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۰۹۷۹۳ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در مهرماه 1401

یكشنبه ٢٠ شهریور ١٤٠١ ساعت ٨:٥٨ ق.ظ   ( بازدید : 302 نفر )


 

 

 

 

برنامه آنکال متخصصين محترم جراحی عمومی بيمارستان امام حسن(ع) در مهر ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

جمعه

01/07/1401

-

یکشنبه

17/07/1401

دکتر فروهر

شنبه

02/07/1401

دکتر اشرف عظیمی

دوشنبه

18/07/1401

دکتر شاهکرم

یکشنبه

03/07/1401

-

سه شنبه

19/07/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

04/07/1401

دکتر فروهر

چهارشنبه

20/07/1401

دکتر رخشا

سه شنبه

05/07/1401

-

پنج شنبه

21/07/1401

-

چهارشنبه

06/07/1401

دکتر رخشا

جمعه

22/07/1401

-

پنج شنبه

07/07/1401

-

شنبه

23/07/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

08/07/1401

-

یکشنبه

24/07/1401

دکتر فروهر

شنبه

09/07/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

25/07/1401

دکتر اشرف عظیمی

یکشنبه

10/07/1401

 

سه شنبه

26/07/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

11/07/1401

دکتر شریفی

چهارشنبه

27/07/1401

دکتر فروهر

سه شنبه

12/07/1401

دکتر اشرف عظیمی

پنج شنبه

28/07/1401

-

چهارشنبه

13/07/1401

-

جمعه

29/07/1401

-

پنج شنبه

14/07/1401

-

شنبه

30/07/1401

دکتر شریفی

جمعه

15/07/1401

-

 

شنبه

16/07/1401

دکتر شریفی

 

 

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در مهر  ماه 1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در مهر ماه  1401(ساعت8-13)

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

جمعه

01/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

02/07/1401

دکتر حسینی

دکتر غفوری

دکتر حسینی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

03/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

 

 

دوشنبه

04/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

 

دکتر جلالی فر

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

05/07/1401

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حسینی

 

دکتر جلالی فر

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

چهارشنبه

06/07/1401

دکتر رسولی

دکتر غفوری

دکتر حسینی

 

دکتر جلالی فر

 

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

07/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

08/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

شنبه

09/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

 

دکتر جلالی فر

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

یکشنبه

10/07/1401

دکتر رسولی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

دوشنبه

11/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

 

دکتر مشایخی

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

سه شنبه

12/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

دکتر مشایخی

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

13/07/1401

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

 

دکتر مشایخی

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

 

 

پنج شنبه

14/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

15/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

16/07/1401

دکتر رسولی

دکتر تقوی

دکتر رازی

 

دکتر مشایخی

 

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

17/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر رازی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

18/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر مرادی

دکتر رازی

 

دکتر جلالی فر

 

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

19/07/1401

دکتر محمدی

دکتر هاشمی

دکتر رازی

 

دکتر بهشتی

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

20/07/1401

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر رازی

 

دکتر مشایخی

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

21/07/1401

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر رازی

 

دکتر عفتی زاده

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

22/07/1401

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر رازی

 

دکتر بهشتی

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

شنبه

23/07/1401

دکتر وحدت

دکتر تقوی

دکتر رازی

 

دکتر بهشتی

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

24/07/1401

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

25/07/1401

دکتر محمدی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

26/07/1401

دکتر وحدت

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

27/07/1401

دکتر حسینی

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

28/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

29/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

30/07/1401

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

 

دکتر بهشتی

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

 

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در مهر  ماه 1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در مهر ماه  1401(ساعت8-13)

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

جمعه

01/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر عیدی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

02/07/1401

دکتر حسینی

دکتر غفوری

دکتر حسینی

دکتر عیدی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

03/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر تقوی

دکتر حسینی

دکتر عیدی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

 

 

دوشنبه

04/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

دکتر ضیائی

دکتر جلالی فر

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

05/07/1401

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حسینی

دکتر ضیائی

دکتر جلالی فر

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

چهارشنبه

06/07/1401

دکتر رسولی

دکتر غفوری

دکتر حسینی

دکتر ضیائی

دکتر جلالی فر

دکتر  صابری

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

07/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر  صابری

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

08/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حسینی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر  صابری

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

شنبه

09/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر جلالی فر

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

یکشنبه

10/07/1401

دکتر رسولی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

دوشنبه

11/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

سه شنبه

12/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

13/07/1401

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

 

 

پنج شنبه

14/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

15/07/1401

دکتر مقدس

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

16/07/1401

دکتر رسولی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

17/07/1401

دکتر مقدس

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر حسینی

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

18/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر معینی راد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

19/07/1401

دکتر محمدی

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

20/07/1401

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر عیدی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

21/07/1401

دکتر رسولی

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر عیدی

دکتر عفتی زاده

دکتر  صابری

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

22/07/1401

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر عیدی

دکتر بهشتی

دکتر  صابری

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

شنبه

23/07/1401

دکتر وحدت

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر بهشتی

دکتر ادبی زاده

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

24/07/1401

دکتر حسینی

دکتر تقوی

دکتر نوبهار

دکتر عبدالهیان

دکتر بهشتی

دکتر حسینی

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

25/07/1401

دکتر محمدی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر عیدی

دکتر بهشتی

دکتر صدرا

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

26/07/1401

دکتر وحدت

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر قهرمانی

دکتر بهشتی

دکتر حسینی

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

27/07/1401

دکتر حسینی

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

دکتر عیدی

دکتر بهشتی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

28/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر عیدی

دکتر بهشتی

دکتر ادبی زاده

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

29/07/1401

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر نوبهار

دکتر عیدی

دکتر بهشتی

دکتر ادبی زاده

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

30/07/1401

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر نوبهار

دکتر عبدالهیان

دکتر بهشتی

دکتر ادبی زاده

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

 

     برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در مهر ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/07/1401

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

02/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

03/07/1401

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

04/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر آل یاسین

05/07/1401

دکتر اکبری

 

دکتر اکبری

دکتر روهنده

06/07/1401

دکتر اکبری

دکتر میرزایی

دکتر تبریزی

دکتر حسینی

07/07/1401

دکتر اکبری

 

دکتر مسرورنیا

دکتر روهنده

08/07/1401

دکتر اکبری

دکتر عفتی

دکتر اکبری

دکتر عفتی

09/07/1401

دکتر امینی

دکتر عفتی

دکتر تبریزی

دکتر آل یاسین

10/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

 

دکتر حسینی

11/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

12/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر عفتی

13/07/1401

دکتر روهنده

دکتر تبریزی

دکتر روهنده

دکتر تبریزی

14/07/1401

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر آل یاسین

دکتر حسینی

15/07/1401

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر روهنده

16/07/1401

دکتر امینی

دکتر عفتی

دکتر آل یاسین

دکتر حسینی

17/07/1401

دکتر امینی

دکتر عفتی

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

18/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

19/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر روهنده

20/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر حقیقی

دکتر امینی

21/07/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر اسماعیلی

22/07/1401

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر امینی

23/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر تبریزی

دکتر رحیمی

24/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

25/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر حقیقی

دکتر آل یاسین

26/07/1401

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر تبریزی

27/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر حسینی

دکتر رحیمی

28/07/1401

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

29/07/1401

دکتر رحیمی

دکتر آل یاسین

دکتر رحیمی

دکتر آل یاسین

30/07/1401

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

     برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در مهر ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر دهقان

02/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

 

دکتر عفتی

03/07/1401

دکتر عفتی

دکتر عفتی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

 

 

04/07/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

 

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

05/07/1401

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

-

-

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

دکتر امینی

06/07/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

 

دکتر عفتی

07/07/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر امینی

08/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

09/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

10/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

11/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

12/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

 

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر امینی

13/07/1401

دکتر اکبری

دکتر اکبری

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر اکبری

دکتر عفتی

دکتر عفتی

14/07/1401

دکتر اکبری

دکتر اکبری

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر عفتی

دکتر عفتی

دکتر امینی

15/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر اکبری

دکتر اکبری

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

16/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

17/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

18/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

19/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

20/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

21/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر امینی

22/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

23/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

24/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

دکتر دهقان

25/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر حقیقی

دکتر دهقان

26/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر میرزایی

27/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

28/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اکبری

دکتر حقیقی

دکتر امینی

29/07/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر اکبری

دکتر اکبری

 

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

30/07/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر حقیقی

دکتر امینی

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۷۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...