گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۸۰۶ مورد

آنکالی پزشکان اسفند ماه 99

یكشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ ساعت ١١:٢ ق.ظ   ( بازدید : 239 نفر )


       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

جمعه

1/12/99

دکتر مدیرپور

شنبه

2/12/99

دکتر زاهدیان

یک شنبه

3/12/99

دکتررامیار

دوشنبه

4/12/99

دکترمدیرپور

سه شنبه

5/12/99

دکترزاهدیان

چهارشنبه

6/12/99

دکتراسماعیلی

پنج شنبه

7/12/99

دکتر رامیار

جمعه

8/12/99

دکتررامیار

شنبه

9/12/99

دکترقره

یک شنبه

10/12/99

دکترمدیرپور

دوشنبه

11/12/99

دکترزاهدیان

سه شنبه

12/12/99

دکتراسماعیلی

چهارشنبه

13/12/99

دکترمدیرپور

پنج شنبه

14/12/99

دکترحدادی

جمعه

15/12/99

دکترحدادی

شنبه

16/12/99

دکتررامیار

یک شنبه

17/12/99

دکتراسماعیلی

دوشنبه

18/12/99

دکترزاهدیان

سه شنبه

19/12/99

دکتررامیار

چهارشنبه

20/12/99

دکترحدادی

پنج شنبه

21/12/99

دکترقره

جمعه

22/12/99

دکترقره

شنبه

23/12/99

                                               دکتراسماعیلی

یک شنبه

24/12/99

دکترقره

دوشنبه

25/12/99

دکترمدیرپور

سه شنبه

26/12/99

دکتراسماعیلی

چهارشنبه

27/12/99

دکترزاهدیان

پنج شنبه

28/12/99

دکترحدادی

جمعه

29/12/99

دکترحدادی

شنبه

30/12/99

دکترحدادی

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 

برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در اسفند ماه 1399

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

جمعه

01/12/99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

شنبه

02/12/99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

یکشنبه

03/12/99

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

دوشنبه

04/12 /99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

05/12 /99

دکتر علیزاده

دکتر حسینی

چهارشنبه

06/12 /99

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

پنج شنبه

07/12 /99

دکتر حسینی

دکتر علیزاده

جمعه

08/12 /99

دکتر علیزاده

دکتر دلدار

شنبه

09/12 /99

دکتر حسینی

دکتر دلدار

یکشنبه

10/12 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر علیزاده

دوشنبه

11 /12 /99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

12/12 /99

دکتر سلطان پور

دکتر حسینی

چهارشنبه

13/12 /99

دکتر سلطان پور

دکتر حسینی

پنج شنبه

14/12 /99

دکتر سلطان پور

دکتر لطف آبادی

جمعه

15/12 /99

دکتر سلطان پور

دکتر ابراهیم پور

شنبه

16/12 /99

دکتر حسینی

دکتر سلطان پور

یکشنبه

17/12 /99

دکتر رحمانیان

دکتر صراف زاده

دوشنبه

18/12 /99

دکتر حسینی

دکتر ابراهیم پور

سه شنبه

19/12 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

چهارشنبه

20/12 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

پنج شنبه

21/12 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

جمعه

22/12 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

شنبه

23/12 /99

دکتر رحمانیان

دکتر سلطان پور

یکشنبه

24/12 /99

دکتر صراف زاده

دکتر سلطان پور

دوشنبه

25/12 /99

دکتر فرخی

دکتر سلطان پور

سه شنبه

26/12 /99

دکتر فرخی

دکتر صراف زاده

چهارشنبه

27/12 /99

دکتر رحمانیان

دکتر صراف زاده

پنج شنبه

28/12 /99

دکتر رحمانیان

دکتر صراف زاده

جمعه

29/12 /99

دکتر حسینی

دکتر صراف زاده

شنبه

30/12 /99

دکتر حسینی

دکتر صراف زاده

 
 
 
 

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال اسفند   ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

نوزاد طبیعی

جمعه

1/12/99

دکتر فخرقاسمی

دکتر مافی نژاد

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر احتشام منش

شنبه

2/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکترهمدمیان

دکترهمدمیان

دکتر احتشام منش

یک شنبه

3/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر احتشام منش

دوشنبه

4/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر احتشام منش

سه شنبه

5/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

6/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکترهمدمیان

دکترهمدمیان

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

7/12/99

دکتر معدنی

دکتر مافی نژاد

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

جمعه

8/12/99

دکتر معدنی

دکتر مافی نژاد

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

شنبه

9/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

یک شنبه

10/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دوشنبه

11/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

12/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

13/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

14/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر مافی نژاد

جمعه

15/12/99

دکتر معدنی

دکتر بیانی

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر مافی نژاد

شنبه

16/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

17/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

18/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

19/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

20/12/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

21/12/99

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر بیانی

جمعه

22/12/99

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر بیانی

شنبه

23/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

یک شنبه

24/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکترهمدمیان

دکترهمدمیان

دکتر بیانی

دوشنبه

25/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

سه شنبه

26/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکترهمدمیان

دکترهمدمیان

دکتر بیانی

چهار شنبه

27/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر بیانی

پنج شنبه

28/12/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر بیانی

جمعه

29/12/99

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

دکتر معدنی

دکتر معدنی

دکتر بیانی

شنبه

30/12/99

دکتر معدنی

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش- دکتر بیانی

دکتر بیانی

 

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد.

 

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان اسفند ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

درمانگاه عصر

30/19-30/7

30/7-30/19

جمعه

1/12/99

دکتر یزدی پز

 

دکترفاطمه کاظمی

-

-

-

شنبه

2/12/99

دکتر کتانه کاظمی

دکتر محبان

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر نوری

یک شنبه

3/12/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر پزدی پز

دکتر یزدی پز

دکترفرازمند

دکتر شرفخانی

دوشنبه

4/12/99

دکتر نوری

دکتر محبان

دکتر کتانه کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر یزدی پز

سه شنبه

5/12/99

دکتر نادیافر

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر یزدی پز

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر شرفخانی

چهار شنبه

6/12/99

دکتر یزدی پز

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر ناویافر

دکتر فاطمه کاظمی

پنج شنبه

7/12/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر نوری

-

-

-

-

جمعه

8/12/99

دکتر نوری

دکتر فاطمه کاظمی

-

-

-

-

شنبه

9/12/99

دکتر ناویافر

دکتر نصیری

دکتر یزدی پز

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر یزدی پز

یک شنبه

10/12/99

دکتر یزدی پز

دکتر نوری

دکتر محبان

دکتر کتانه کاظمی

دکتر ناویافر

دوشنبه

11/12/99

دکتر نصیری

دکتر محبان

دکتر شرفخانی

دکتر کتانه کاظمی

دکتر یزدی پز

دکتر نوری

سه شنبه

12/12/99

دکتر نوری

دکتر یزدی پز

دکترنصیری

دکتر محبان

دکترشرفخانی

چهار شنبه

13/12/99

دکتر کتانه کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر ناویافر

پنج شنبه

14/12/99

دکتر ناویافر

دکتر نصیری

-

دکتر شرفخانی

-

جمعه

15/12/99

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر ناویافر

-

-

-

شنبه

16/12/99

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر ناویافر

یک شنبه

17/12/99

دکتر ناویافر

دکتر نصیری

دکتر نصیری

دکتر کتانه کاظمی

دکتر شرفخانی

دوشنبه

18/12/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر نصیری

سه شنبه

19/12/99

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکتر فرازمند

دکتر فاطمه کاظمی

چهار شنبه

20/12/99

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر ناویافر

دکتر کتانه کاظمی

دکتر یزدی پز

دکتر نوری

پنج شنبه

21/12/99

دکتر ناویافر

دکترفاطمه کاظمی

-

-

-

جمعه

22/12/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر ناویافر

-

-

-

شنبه

23/12/99

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر ناویافر

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر نوری

یک شنبه

24/12/99

دکترناویافر

دکتر فاظمه کاظمی

دکتر نصیری

دکتر نصیری

دکتر فاطمه کاظمی

دوشنبه

25/12/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر یزدی پز

دکتر محبان

دکتر نوری

دکتر نصیری

سه شنبه

26/12/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر یزدی پز

دکتر محبان

دکتر ناویافر

چهار شنبه

27/12/99

دکتر یزدی پز

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر نوری

پنج شنبه

28/12/99

دکتر نوری

دکتر نصیری

-

دکتر یزدی پز

-

جمعه

29/12/99

دکتر شرفخانی

دکتریزدی پز

-

-

-

-

شنبه

30/12/99

دکتر یزدی پز

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکتر ناویافر

                 
 
  • پزشک درمانگاه نازایی دکتر فرازمند در روزهای زوج از ساعت 8- 12  در بیمارستان بنت الهدی می باشد.
  • آنکال نازایی هر روز 14-7   دکتر فرازمند می باشد.

 

 

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه  1399

 

ايام هفته

تاريخ

صبح 13:30 - 7:30

عصر19:30- 13:30

شب 7:30-19:30

جمعه

1/12/99

دکتر فاتحی

دکتر اصغرزاده

دکتر رضانژاد

شنبه

2/12/99

دکتر پیلوار

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

یک شنبه

3/12/99

دکتر پیلوار

دکتر اصغرزاده

دکتر فاتحی

دوشنبه

4/12/99

دکتر پیلوار

دکتر یوسفی

دکتر اصغرزاده

سه شنبه

5/12/99

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

دکتر پیلوار

چهار شنبه

6/12/99

دکتر فاتحی

دکتر اصغرزاده

دکتر یوسفی

پنج شنبه

7/12/99

دکتر اصغرزاده

دکتر فاتحی

دکتر پیلوار

جمعه

8/12/99

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

دکتر اصغرزاده

شنبه

9/12/99

دکتر پیلوار

دکتر یوسفی

دکتر پیلوار

یک شنبه

10/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر اصغرزاده

دکتر پیلوار

دوشنبه

11/12/99

دکتر یوسفی

دکتر اصغرزاده

دکتر رضانژاد

سه شنبه

12/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر پیلوار

چهار شنبه

13/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر اصغرزاده

دکتر یوسفی

پنج شنبه

14/12/99

دکتر اصغرزاده

دکتر رضانژاد

دکتر اصغرزاده

جمعه

15/12/99

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

شنبه

16/12/99

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

یک شنبه

17/12/99

دکتر یوسفی

دکتر اصغرزاده

دکتر رضانژاد

دوشنبه

18/12/99

دکتر فاتحی

دکتر اصغرزاده

دکتر یوسفی

سه شنبه

19/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر اصغرزاده

چهار شنبه

20/12/99

دکتر پیلوار

دکتر فاتحی

دکتر پیلوار

پنج شنبه

21/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر اصغرزاده

دکتر فاتحی

جمعه

22/12/99

دکتر یوسفی

دکتر اصغرزاده

دکتر پیلوار

شنبه

23/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر اصغرزاده

یک شنبه

24/12/99

دکتر پیلوار

دکتر فاتحی

دکتر پیلوار

دوشنبه

25/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

سه شنبه

26/12/99

دکتر پیلوار

دکتر یوسفی

دکتر پیلوار

چهار شنبه

27/12/99

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

پنج شنبه

28/12/99

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

دکتر پیلوار

جمعه

29/12/99

دکتر اصغرزاده

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

شنبه

30/12/99

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

 

 

 
 
 

آنکال پزشکان

مقیم پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

اطفال و PICU

جراحی اطفال

ENT

چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

جمعه

01/12/99

دکتر برزگر

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر اشرف عظیمی

دکترشکری

-

دکتر احمدی

دکتر عفتی زاده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

شنبه

02/12/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر توکلی

دکتر شاهکرم

دکتر شادانی

دکتر پرویزی

دکتر احمدی

دکتر عفتی زاده

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

03/12/99

دکتر قدوس

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر شکری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر عفتی زاده

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

04/12/99

دکتر برزگر

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکترخسروجردی

دکتر پرویزی

دکتر ادبی زاده

دکتر محمدزاده

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر بوتگی

سه شنبه

05/12/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر توکلی

دکتر مافی نژاد

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر محمدزاده

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

06/12/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر احمدی

دکتر مشایخی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

پنج شنبه

07/12/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دگتر حسینی

دکتر هاشمی

دکتر شاهکرم

دکتر شادانی

-

دکتر احمدی

دکتر مشایخی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

جمعه

08/12/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دگتر حسینی

دکتر هاشمی

دکتر فروهر

دکتر شادانی

-

دکتر احمدی

دکتر جلالی فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

شنبه

09/12/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر شاهکرم

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر جلالی فر

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

10/12/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر مشایخی

دکتر محمدپور

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

11/12/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر هاشمی

دکتر رخشا

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر آراد

دکتر مشایخی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

سه شنبه

12/12/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر آراد

دکتر محمدزاده

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

13/12/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکترگلدوزی

-

دکتر احمدی

دکتر محمدزاده

دکتر محمدپور

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

پنج شنبه

14/12/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر نظری

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر ادبی زاده

دکتر جلالی فر

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

جمعه

15/12/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر نظری

دکتر اشرف عظیمی

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر ادبی زاده

دکتر جلالی فر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

شنبه

16/12/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی

دکتر شاهکرم

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر احمدی

دکتر جلالی فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

17/12/99

دکتر قدوس

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر شادانی

دکتر پرویزی

دکتر احمدی

دکتر جلالی فر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

18/12/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر احمدی

دکتر مشایخی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

19/12/99

دکتر باور

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

20/12/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر هاشمی

دکتر سلطانی

دکتر شکری

-

دکتر صابری

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

پنج شنبه

21/12/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر اشرف عظیمی

دکتر خسروجردی

-

دکتر صابری

دکتر محمدزاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

جمعه

22/12/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر اشرف عظیمی

دکتر خسروجردی

-

دکتر صابری

دکتر محمدزاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

شنبه

23/12/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر آراد

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

یکشنبه

24/12/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر درویش

دکتر سلطانی

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر آراد

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

25/12/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

26/12/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر توکلی

دکتر حسیبی

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر صابری

دکتر عفتی زاده

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

27/12/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر حسیبی

دکتر بختیاری

-

دکتر احمدی

دکتر عفتی زاده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

پنج شنبه

28/12/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر حسیبی

دکتر شکری

-

دکتر احمدی

دکتر عفتی زاده

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

جمعه

29/12/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر شکری

-

دکتر ادبی زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

شنبه

30/12/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر فروهر

دکتر شکری

-

دکتر ادبی زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

 
 
 
 
 
 

برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در اسفند ماه سال 99

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/12/99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

02/12/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

03/12/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

04/12/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

05/12/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر پویان فر

06/12/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

07/12/99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

08/12/99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

09/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر پویان فر

10/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

11/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

12/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر پویان فر

13/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

14/12/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

15/12/99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

16/12 /99

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

17/12 /99

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

18/12 /99

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

19/12 /99

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

20/12 /99

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر دهقان

21/12 /99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

22/12 /99

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

23/12 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

24/12 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

25/12 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

26/12 /99

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

27/12 /99

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

دکتر همایونی

28/12 /99

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

29/12 /99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

30/12 /99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.
 

                                                     

             

برنامه آنکال متخصصین محترم رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و بنت الهدی اسفند ماه 99

ایام هفته

تاریخ

کشیک-آنکال

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

CT scan

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان

امام علی (ع)

بیمارستان امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

بیمارستان امام رضا (ع)

جمعه

01/12

دکتر درویش

دکتر نظری

-

دکتر مهاجرزاده

-

-

-

-

شنبه

02/12

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر صادقی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

1 شنبه

03/12

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

2 شنبه

04/12

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

05/12

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر صادقی

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

4 شنبه

06/12

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

07/12

دکتر هاشمی

دکتر برادران

-

دکتر درویش

-

-

-

-

جمعه

08/12

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

-

دکتر درویش

-

-

-

-

شنبه

09/12

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر برادران

1 شنبه

10/12

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر صادقی

دکتر مهاجرزاده

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر برادران

2 شنبه

11/12

دکتر هاشمی

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

12/12

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر برادران

4 شنبه

13/12

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر صادقی

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر طهماسبی

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

5 شنبه

14/12

دکتر نظری

دکتر هاشمی

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر طهماسبی

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

جمعه

15/12

دکتر نظری

دکتر نظری

-

دکتر مهاجرزاده

-

-

-

-

شنبه

16/12

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

1 شنبه

17/12

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

2 شنبه

18/12

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

3 شنبه

19/12

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

4 شنبه

20/12

دکتر هاشمی

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

21/12

دکتر برادران

دکتر هاشمی

-

دکتر طهماسبی

-

-

-

-

جمعه

22/12

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

-

دکتر طهماسبی

-

-

-

-

شنبه

23/12

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

1 شنبه

24/12

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

2 شنبه

25/12

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

26/12

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر صادقی

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

4 شنبه

27/12

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

28/12

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر صادقی

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

جمعه

29/12

دکتر درویش

دکتر توکلی

-

دکتر درویش

-

-

-

-

شنبه

30/12

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر هاشمی

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر برادران

 

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در اسفند 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در اسفند 1399 (ساعت7-14)

 

قلب

نورولوژی

داخلی

چشم

اطفال

ENT

عفونی

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

جمعه

01/12/99

دکتر حسینی

دکتر عبدالهیان

دکتر روحانی

دکتر عفتی زاده

-

دکتر احمدی

دکتر مرادی

 

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

02/12/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

03/12/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

04/12/99

دکتر رسولی

دکتر عبدالهیان

دکتر حبیبی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر ادبی زاده

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

05/12/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

06/12/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر حبیبی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

07/12/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر مشایخی

-

دکتر احمدی

دکتر تقوی

 

-

دکتر جعفری

-

جمعه

08/12/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

-

دکتر احمدی

دکتر تقوی

 

-

دکتر جعفری

-

شنبه

09/12/99

دکتر رسولی

دکتر عبدالهیان

دکتر هاشم نژاد

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

10/12/99

دکتر فرج پور

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

11/12/99

دکتر داغستانی

دکتر وردی پور

دکتر حبیبی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

12/12/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

13/12/99

دکتر فرج پور

دکتر عبدالهیان

دکتر روحانی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

14/12/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر معینی راد

دکتر جلالی فر

-

دکتر ادبی زاده

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

جمعه

15/12/99

دکتر فرج پور

 

دکتر عمادی

دکتر جلالی فر

-

دکتر ادبی زاده

دکتر مرادی

 

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

16/12/99

دکتر داغستانی

 

دکتر کاویان

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری-دکتر جعفرزاده

یکشنبه

17/12/99

دکتر فرج پور

 

دکتر عمادی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری-دکتر جعفرزاده

دوشنبه

18/12/99

دکتر رسولی

 

دکتر هاشم نژاد

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

19/12/99

دکتر توانایی

 

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

20/12/99

دکتر فرج پور

 

دکتر معینی راد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

-

پنج شنبه

21/12/99

دکتر داغستانی

 

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

-

دکتر صابری

دکتر غفوری

 

-

دکتر فیروزیان

-

جمعه

22/12/99

دکتر توانایی

 

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

-

دکتر صابری

دکتر غفوری

 

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

23/12/99

دکتر فرج پور

 

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

24/12/99

دکتر نیری

 

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

25/12/99

دکتر توانایی

 

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر غفوری

 

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

26/12/99

دکتر نیری

 

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر تقوی

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

چهارشنبه

27/12/99

دکتر فرج پور

 

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر مرادی

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

پنج شنبه

28/12/99

-

 

دکتر عمادی

دکتر عفتی زاده

-

دکتر احمدی

-

 

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

-

جمعه

29/12/99

-

 

-

دکتر عفتی زاده

-

دکتر ادبی زاده

-

 

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

30/12/99

-

 

-

دکتر عفتی زاده

-

دکتر ادبی زاده

-

 

-

دکتر فیروزیان

-

 
 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

1/12/99

جمعه

فولادی

گریوانی

حسینی

عاملی

گریوانی

یزدانی

2/12/99

شنبه

حسینی

عاملی

فروزانیان

وحیدی

حسینی

عاملی

3/12/99

یک شنبه

گریوانی

فروزانیان

حسینی

عاملی

فروزانیان

سحر یزدانی

4/12/99

دوشنبه

حسینی

عاملی

یزدانی

گریوانی

حسینی

عاملی

5/12/99

سه شنبه

فولادی

امینی مقدم

حسینی

عاملی

فولادی

حسینی

6/12/99

چهارشنبه

عاملی

امینی مقدم

وحیدی

امینی مقدم

معتمدی

عاملی

7/12/99

پنج شنبه

فولادی

امینی مقدم

معتمدی

عاملی

معتمدی

عاملی

8/12/99

جمعه

فولادی

امینی مقدم

معتمدی

وحیدی

فولادی

عاملی

9/12/99

شنبه

معتمدی

گریوانی

عاملی

وحیدی

معتمدی

عاملی

10/12ر/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

عاملی

فولادی

معتمدی

11/12/99

دوشنبه

عاملی

گریوانی

معتمدی

فروزانیان

یزدانی

گریوانی

12/12/99

سه شنبه

فولادی

معتمدی

عاملی

حاتمی

معتمدی

عاملی

13/12/99

چهارشنبه

فولادی

عاملی

معتمدی

حسینی

فولادی

عاملی

14/12/99

پنج شنبه

فولادی

گریوانی

حسینی

حاتمی

معتمدی

فروزانیان

15/12/99

جمعه

فولادی

حسینی

معتمدی

حاتمی

فولادی

حسینی

16/12/99

شنبه

معتمدی

حاتمی

حسینی

امینی مقدم

گریوانی

یزدانی

17/12/99

یک شنبه

فولادی

حسینی

حاتمی

گریوانی

فولادی

حسینی

18/12/99

دوشنبه

حاتمی

گریوانی

حسینی

امینی مقدم

فروزانیان

حاتمی

19/12/99

سه شنبه

فولادی

حسینی

حاتمی

فروزانیان

حسینی

زنگویی

20/12/99

چهارشنبه

فولادی

حاتمی

حسینی

فروزانیان

فولادی

حاتمی

21/12/99

پنج شنبه

حسینی

عرفانی

حاتمی

عرفانی

حسینی

یزدانی

22/12/99

جمعه

فولادی

حاتمی

حسینی

عرفانی

فولادی

حاتمی

23/12/99

شنبه

وحیدی

عرفانی

حاتمی

عرفانی

گریوانی

یزدانی

24/12/99

یک شنبه

حاتمی

داوری

فروزانیان

امینی مقدم

حاتمی

عرفانی

25/12/99

دوشنبه

فروزانیان

گریوانی

حاتمی

یزدانی

معتمدی

عرفانی

26/12/99

سه شنبه

حاتمی

فروزانیان

امینی مقدم

عرفانی

یزدانی

فروزانیان

27/12/99

چهارشنبه

حاتمی

عرفانی

عرفانی

امینی مقدم

حاتمی

وحیدی

28/12/99

پنج شنبه

عرفانی

فروزانیان

وحیدی

عرفانی

گریوانی

یزدانی

29/12/99

جمعه

وحیدی

حاتمی

عرفانی

فروزانیان

حاتمی

وحیدی

30/12/99

شنبه

عرفانی

امینی مقدم

فروزانیان

 

عرفانی

فروزانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...