گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۶۲ مورد

آنکالی پزشکان در دی ماه 1399

چهارشنبه ٣ دی ١٣٩٩ ساعت ٩:٢٧ ق.ظ   ( بازدید : 386 نفر )


اصلاحیه برنامه آنکالی مقیم ICU بیمارستان امام حسن(ع) در دی ماه 1399

ایام هفته

تاریخ

مقیم عصر و شب ICU

07:30-13:30

دوشنبه

01/10/99

دکتر روهنده 

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

02/10/99

دکتر جمعه زاده

-

چهارشنبه

03/10/99

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

پنجشنبه

04/10/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر روهنده 

جمعه

05/10/99

دکتر حسین زاده

دکتر هاشم نژاد

شنبه

06/10/99

دکتر ابراهیمیان

-

یکشنبه

07/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر حسین زاده

دوشنبه

08/10/99

دکتر هاشم نژاد

-

سه شنبه

09/10/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر حسین زاده

چهارشنبه

10/10/99

دکتر فرخی

دکتر عمادی

پنجشنبه

11/10/99

دکتر محمدپور

دکتر هاشم نژاد

جمعه

12/10/99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

شنبه

13/10/99

دکتر روهنده

دکتر ابراهیم پور

یکشنبه

14/10/99

دکتر کاویان

دکتر حبیبی

دوشنبه

15/10/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر محمدپور

سه شنبه

16/10/99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

چهارشنبه

17/10/99

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

پنجشنبه

18/10/99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

جمعه

19/10/99

دکتر محمدپور

-

شنبه

20/10/99

دکتر جمعه زاده

دکتر هاشم نژاد

یکشنبه

21/10/99

دکتر عمادی

دکتر ابراهیم پور

دوشنبه

22/10/99

دکتر هاشم نژاد

-

سه شنبه

23/10/99

دکتر محمدپور

دکتر هاشم نژاد

چهارشنبه

24/10/99

دکتر عمادی

دکتر رحمانیان

پنجشنبه

25/10/99

دکتر محمدپور

-

جمعه

26/10/99

دکتر رحمانیان

-

شنبه

27/10/99

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیم پور

یکشنبه

28/10/99

دکتر عمادی

دکتر رحمانیان

دوشنبه

29/10/99

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیم پور

سه شنبه

30/10/99

دکتر روهنده

-

 
 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

1/10/99

دوشنبه

گریوانی

معتمدی

معتمدی

حسینی

گریوانی

یزدانی

2/10/99

سه شنبه

داوری

حسینی

معتمدی

سحر یزدانی

معتمدی

حسینی

3/10/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

حسینی

فولادی

عاملی

4/10/99

پنج شنبه

گریوانی

سحر یزدانی

حسینی

معتمدی

عاملی

حسینی

5/10/99

جمعه

فولادی

معتمدی

عاملی

حسینی

عاملی

فولادی

6/10/99

شنبه

گریوانی

حسینی

معتمدی

عاملی

زنگویی

حسینی

7/10/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

عاملی

فولادی

معتمدی

8/10/99

دوشنبه

گریوانی

عاملی

معتمدی

حسینی

گریوانی

یزدانی

9/10/99

سه شنبه

فولادی

حسینی

معتمدسی

عاملی

عاملی

حسینی

10/10/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

امینی مقدم

حاتمی

فولادی

زنگویی

11/10/99

پنج شنبه

گریوانی

حاتمی

وحیدی

معتمدی

گریوانی

یزدانی

12/10/99

جمعه

فولادی

گریوانی

وحیدی

معتمدی

حاتمی

اسدی

13/10/99

شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

امینی مقدم

معتمدی

حاتمی

14/10/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

حاتمی

فولادی

معتمدی

15/10/99

دوشنبه

گریوانی

حاتمی

معتمدی

امینی مقدم

حاتمی

اصغرزاده

16/10/99

سه شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

وحیدی

حاتمی

اسدی

17/10/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

حاتمی

فولادی

فروزانیان

18/10/99

پنج شنبه

گریوانی

حاتمی

حاتمی

اصغرزاده

گریوانی

یزدانی

19/10/99

جمعه

فولادی

اصغرزاده

گریوانی

معتمدی

معتمدی

سحریزدانی

20/10/99

شنبه

فولادی

حاتمی

معتمدی

اصغرزاده

معتمدی

حاتمی

21/10/99

یک شنبه

فولادی

عاملی

معتمدی

حاتمی

فولادی

عاملی

22/10/99

دوشنبه

اصغرزاده

حاتمی

عاملی

حاتمی

اصغرزاده

امینی مقدم

23/10/99

سه شنبه

فولادی

داوری

عاملی

حاتمی

فولادی

عاملی

24/10/99

چهارشنبه

حسینی

اصغرزاده

حاتمی

وحیدی

عاملی

حسینی

25/10/99

پنج شنبه

اصغرزاده

امینی مقدم

عاملی

حاتمی

عاملی

حسینی

26/10/99

جمعه

اصغرزاده

حاتمی

عاملی

حسینی

عاملی

حاتمی

27/10/99

شنبه

گریوانی

اصغرزاده

عاملی

گریوانی

عاملی

حسینی

28/10/99

یک شنبه

گریوانی

حاتمی

حسینی

اصغرزاده

فروزانیان

حاتمی

29/10/99

دوشنبه

گریوانی

حسینی

اصغرزاده

حاتمی

فروزانیان

حسینی

30/10/99

سه شنبه

گریوانی

داوری

حسینی

فروزانیان

گریوانی

حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در دی ماه سال 99

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

02/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

03/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

04/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

05/10/99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

06/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

07/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

08/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

09/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

10/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

11/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

12/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

13/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

14/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

15/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

16/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر ابراهیمیان

17/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

18/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

19/10 /99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

20/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

21/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

22/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

23/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

24/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

25/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

26/10 /99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

27/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

28/10 /99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

29/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

30/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

 
 

آنکال پزشکان

مقیم پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

اطفال و PICU

جراحی اطفال

نورولوژی

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

دوشنبه

01/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر مهاجرزاده

دکتر رخشا

دکتر شکری

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

عزیزی

اسفندیاری

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

سه شنبه

02/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر توکلی

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

عزیزی

علوی نیا

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

03/10/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

-

دکتر غفاری

عزیزی

نوری

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

پنج شنبه

04/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر شاهکرم

دکترشکری

-

دکتر عزیزجلالی

عزیزی

نوری

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

05/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکترشکری

-

دکتر عزیزجلالی

عزیزی

کمالی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

شنبه

06/10/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

شیدا

حقانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

یکشنبه

07/10/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

شیدا

حسینی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

08/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

شیدا

اسفندیاری

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

سه شنبه

09/10/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

شیدا

فیاض بخش

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

10/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر درویش

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر عبدالهیان

شیدا

نوری

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

پنج شنبه

11/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر مافی نژاد

دکترگلدوزی

-

دکتر غفاری

داوری

نوری

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

12/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر مافی نژاد

دکترگلدوزی

-

دکتر غفاری

داوری

کمالی

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

شنبه

13/10/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

جعفری

حقانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

14/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکترشادانی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

جعفری

علوی نیا

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

15/10/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

جعفری

اسفندیاری

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

سه شنبه

16/10/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

جعفری

حسینی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

17/10/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر بازیار

جعفری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

پنج شنبه

18/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکترسلیمان زاده

-

دکتر عبدالهیان

داوری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

19/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکترسلیمان زاده

-

دکتر عبدالهیان

داوری

علوی نیا

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

شنبه

20/10/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر شاهکرم

دکترشادانی

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

سعیدی

حقانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

21/10/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر فروهر

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

سعیدی

فیاض بخش

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

22/10/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

سعیدی

اسفندیاری

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

سه شنبه

23/10/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر مافی نژاد

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

پهلوان

حسینی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

24/10/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر غفاری

پهلوان

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر محمدپور

پنج شنبه

25/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر نظری

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

-

دکتر عزیزجلالی

پهلوان

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

26/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر نظری

دکتر فروهر

دکترشادانی

-

دکتر عزیزجلالی

پهلوان

کمالی

دکتر محمدپور

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

شنبه

27/10/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکترشادانی

-

دکتر غفاری

هدایتی

حقانی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

28/10/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر مهاجرزاده

دکتر فروهر

دکتربختیاری

-

دکتر غفاری

هدایتی

علوی نیا

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

29/10/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

هدایتی

اسفندیاری

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

سه شنبه

30/10/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر سلطانی

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

هدایتی

علوی  نیا

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

 
 
 

 ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در دی 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در دی 1399 (ساعت7-14)

عفونی

قلب

داخلی

چشم

اطفال

ENT

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

دوشنبه

01/10/99

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

سه شنبه

02/10/99

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

چهارشنبه

03/10/99

دکتر کاویان

دکتر فرج پور

دکتر حاتمی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

پنج شنبه

04/10/99

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر معینی راد

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکترجعفری

دکتر جعفرزاده

جمعه

05/10/99

دکتر کاویانی

دکتر حسینی

دکتر حاتمی

دکتر جلالی فر

-

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

-

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

شنبه

06/10/99

دکتر کاویان

دکتر فرج پور

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

07/10/99

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

08/10/99

دکتر کاویان

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

09/10/99

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

10/10/99

دکتر غفوری

دکتر داغستانی

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

11/10/99

دکتر کاویان

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

جمعه

12/10/99

دکتر کاویان

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر مشایخی

-

دکتر احمدی

دکتر رازی

-

دکتر جعفری

دکتر شاکری

شنبه

13/10/99

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر هاشم نژاد

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

14/10/99

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر حسین زاده

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

15/10/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

16/10/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

17/10/99

دکتر کاویان

دکتر رسولی

دکتر هاشم نژاد

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

18/10/99

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر حبیبی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

جمعه

19/10/99

دکتر تقوی

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر محمدزاده

-

دکتر احمدی

دکتر رازی

-

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

شنبه

20/10/99

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر حبیبی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

21/10/99

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر هاشم نژاد

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

22/10/99

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر عمادی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

23/10/99

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر حاتمی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

24/10/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

25/10/99

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

جمعه

26/10/99

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر عفتی زاده

-

دکتر احمدی

دکتر سیدی

-

دکتر جعفری

دکتر شاکری

شنبه

27/10/99

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

28/10/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

-

دکتر صابری

دکتر سیدی

-

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

29/10/99

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

30/10/99

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری 

 

          

 

        

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در دی ماه سال 99

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم صبح ICU امام حسن (ع)

مقیم صبح آی سی یو امام حسن

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

02/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

03/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

04/10/99

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

05/10/99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

-

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

06/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر روهنده

07/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

08/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

09/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر ابراهیمیان

10/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

11/10/99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر ابراهیمیان

12/10/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

-

-

دکتر دهقان

دکتر دهقان

13/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

14/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر پویان فر

15/10/99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

16/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

17/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر پویان فر

18/10 /99

دکتر شاهین فر

 دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

19/10 /99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

20/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

21/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

22/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

23/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

24/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

25/10 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

 دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

26/10 /99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر روهنده

دکتر محمدپور

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

27/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

28/10 /99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

29/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

30/10 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

          


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...