گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۴۲ مورد

آنکالی پزشکان درآبان ماه 1399

شنبه ٣ آبان ١٣٩٩ ساعت ٨:٣ ق.ظ   ( بازدید : 565 نفر )


       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

پنج شنبه

1/08/99

دکتر مدیرپور

جمعه

2/08/99

دکتر مدیرپور

شنبه

3/08/99

دکتر قره

یک شنبه

4/08/99

دکتر قره

دوشنبه

5/08/99

دکتر حدادی

سه شنبه

6/08/99

دکتر رامیار

چهارشنبه

7/08/99

دکتر مدیرپور

پنج شنبه

8/08/99

دکتر زاهدیان

جمعه

9/08/99

دکتر زاهدیان

شنبه

10/08/99

دکتر اسماعیلی

یک شنبه

11/08/99

دکتر زاهدیان

دوشنبه

12/08/99

دکترقره

سه شنبه

13/08/99

دکتر حدادی

چهارشنبه

14/08/99

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

15/08/99

دکتر حدادی

جمعه

16/08/99

دکتر حدادی

شنبه

17/08/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

18/08/99

دکتر اسماعیلی

دوشنبه

19/08/99

دکتر رامیار

سه شنبه

20/08/99

دکتر زاهدیان

چهارشنبه

21/08/99

دکتر قره

پنج شنبه

22/08/99

دکتر رامیار

جمعه

23/08/99

دکتر رامیار

شنبه

24/08/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

25/08/99

دکتر رامیار

دوشنبه

26/08/99

دکتر قره

سه شنبه

27/08/99

دکتر حدادی

چهارشنبه

28/08/99

دکتر زاهدیان

پنج شنبه

29/08/99

دکتر اسماعیلی

جمعه

30/08/99

دکتر اسماعیلی

 

 

برنامه آنکالي پزشکان بيمارستان  امام رضا (ع) در آبان  ماه 1399
 

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

پنج شنبه

01/08/99

دکتر رحمانیان

دکتر حسینی

جمعه

02/08/99

دکتر رحمانیان

دکتر حسینی

شنبه

03/08/99

دکتر رحمانیان

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

04/08 /99

دکتر رحمانیان

دکتر علیزاده

دوشنبه

05/08 /99

دکتر حسینی

دکتر علیزاده

سه شنبه

06/08 /99

دکتر حسینی

دکتر دلدار

چهارشنبه

07/08 /99

دکتر حسینی

دکتر رحمانیان

پنج شنبه

08/08 /99

دکتر محمدی

دکتر رحمانیان

جمعه

09/08 /99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

شنبه

10/08 /99

دکتر حسینی

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

11 /08 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

دوشنبه

12/08 /99

دکتر صراف زاده

دکتر حسینی

سه شنبه

13/08 /99

دکتر فرخی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

14/08 /99

دکتر فرخی

دکتر صراف زاده

پنج شنبه

15/08 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر صراف زاده

جمعه

16/08 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر صراف زاده

شنبه

17/08 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

یکشنبه

18/08 /99

دکتر حسینی

دکتر فرخی

دوشنبه

19/08 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر فرخی

سه شنبه

20/08 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

چهارشنبه

21/08 /99

دکتر سلطان پور

دکتر حسینی

پنج شنبه

22/08 /99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

جمعه

23/08 /99

دکتر حسینی

دکتر جمعه زاده

شنبه

24/08 /99

دکتر محمدی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

25/08 /99

دکتر سلطان پور

دکتر لطف آبادی

دوشنبه

26/08 /99

دکتر سلطان پور

دکتر علیزاده

سه شنبه

27/08 /99

دکتر علیزاده

دکتر فرخی

چهارشنبه

28/08 /99

دکتر علیزاده

دکتر فرخی

پنج شنبه

29/08 /99

دکتر علیزاده

دکتر سلطان پور

جمعه

30/08 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر سلطان پور

 
 
 
 

متخصصين قلب كشيك ابان _1_.pdf

 

 

745/111/99

30/07/99

 

برنامه آنکال متخصصین محترم رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و بنت الهدی- آبان ماه 99

 

ایام هفته

تاریخ

کشیک-آنکال

بیمارستان امام علی(ع)

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

بیمارستان امام رضا (ع)

CT scan

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

5 شنبه

01/08

دکتر ایزانلو

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

جمعه

02/08

دکتر ایزانلو

-

دکتر ده پناه

-

-

دکتر درویش

-

-

شنبه

03/08

دکتر برادران

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

04/08

دکتر برادران

-

دکتر برادران

-

-

دکتر درویش

-

-

2 شنبه

05/08

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر زوار

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

3 شنبه

06/08

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

4 شنبه

07/08

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

5 شنبه

08/08

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

جمعه

09/08

دکتر طهماسبی

-

دکتر ایزانلو

-

-

دکتر طهماسبی

-

-

شنبه

10/08

دکتر برادران

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر خلیلی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

11/08

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

2 شنبه

12/08

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

3 شنبه

13/08

دکتر درویش

-

دکتر برادران

-

-

دکتر طهماسبی

 

-

4 شنبه

14/08

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

5 شنبه

15/08

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

جمعه

16/08

دکتر مهاجرزاده

-

دکتر ایزانلو

-

-

دکتر طهماسبی

 

-

شنبه

17/08

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

1 شنبه

18/08

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

2 شنبه

19/08

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر صادقی

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

3 شنبه

20/08

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

4 شنبه

21/08

دکتر برادران

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر زوار

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

5 شنبه

22/08

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

جمعه

23/08

دکتر توکلی

-

دکتر ایزانلو

-

-

دکتر طهماسبی

-

-

شنبه

24/08

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

25/08

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

2 شنبه

26/08

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر زوار

دکتر صادقی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

3 شنبه

27/08

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

4 شنبه

28/08

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

5 شنبه

29/08

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

جمعه

30/08

دکتر نظری

-

دکتر ایزانلو

-

-

دکتر طهماسبی

-

-

 

توجه: مسئول بخش رادیولوژی در هر بیمارستان در صبح نفر اول لیست می باشد.

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

30/19-30/8

30/8-30/19

پنج شنبه

1/8/99

دکتر شرفخانی

-

دکتر ناویافر

جمعه

2/8/99

دکتر نوری

-

-

شنبه

3/8/99

دکتر ناویافر

دکترشرفخانی

دکترنوری

یک شنبه

4/8/99

دکتر شرفخانی

-

-

دوشنبه

5/8/99

دکتر ناویافر

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

سه شنبه

6/8/99

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

چهار شنبه

7/8/99

دکتر نوری

دکتر ناویافر

دکتر کاظمی

پنج شنبه

8/8/99

دکتر ناویافر

-

دکتر فرازمند

جمعه

9/8/99

دکتر محبان

-

-

شنبه

10/8/99

دکتر نصیری

دکتر کاظمی

دکتر محبان

دکتر باریک بین

یک شنبه

11/8/99

دکتر محبان

دکتر باریک بین

دکتر نوری

دوشنبه

12/8/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر محبان

سه شنبه

13/8/99

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

-

-

چهار شنبه

14/8/99

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکترناویافر

پنج شنبه

15/8/99

دکتر کاظمی

-

دکتر شرفخانی

جمعه

16/8/99

دکتر نوری

-

-

شنبه

17/8/99

دکتر ناویافر

دکتر نصیری

دکتر ناویافر

دکتر کاظمی

یک شنبه

18/8/99

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر نوری

دوشنبه

19/8/99

دکتر نوری دکتر ناویافر

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

سه شنبه

20/8/99

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

دکترنوری

دکتر فرازمند

چهار شنبه

21/8/99

دکتر راستاد

دکتر کاظمی

دکتر باریک بین

پنج شنبه

22/8/99

دکترشرفخانی

-

دکتر ناویافر

جمعه

23/8/99

دکتر راستاد

-

-

شنبه

24/8/99

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

یک شنبه

25/8/99

دکتر محبان

دکتر نوری

دکتر نصیری

دوشنبه

26/8/99

دکتر راستاد

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

سه شنبه

27/8/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر محبان

دکتر کاظمی

چهار شنبه

28/8/99

دکتر راستاد

دکتر ناویافر

دکتر محبان

پنج شنبه

29/8/99

دکتر نصیری

دکتر باریک بین

-

دکتر باریک بین

جمعه

30/8/99

دکتر ناویافر

-

-

               
 
  • آنکال نازایی در کل ماه خانم د کتر فرازمند می باشد.
  • در صورت نبودن آنکال نازایی مشاوره ها طبق قبل انجام خواهد شد.
  • کشیک های خانم دکتر نورخمامی ار ساعت 13:30 می باشد.

دكتر مافی نژاد

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

نوزاد طبیعی

پنج شنبه

1/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

جمعه

2/8/99

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

شنبه

3/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

یک شنبه

4/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر احتشام منش

دوشنبه

5/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

سه شنبه

6/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

7/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

8/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

جمعه

9/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

شنبه

10/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

یک شنبه

11/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

12/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

13/8/99

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

14/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

15/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

جمعه

16/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

شنبه

17/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

18/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

19/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

20/8/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر  سلیمان زاده

دکتر  سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

21/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

پنج شنبه

22/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

جمعه

23/8/99

دکتر فخرقاسمی

دکتر احتشام منش

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر بیانی

شنبه

24/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

یک شنبه

25/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر  شکری

دکتر  شکری

دکتر بیانی

دوشنبه

26/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکترموسوی

دکترموسوی

دکتر بیانی

سه شنبه

27/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

چهار شنبه

28/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

پنج شنبه

29/8/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر بیانی

جمعه

30/8/99

دکتر موسوی

دکتر احتشام منش

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر بیانی

 

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد

ایام هفته

تاریخ

                      ( اصلاحیه )  برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در آبان ماه 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آبان ماه 1399 (ساعت7-14)

بیهوشی

عفونی

قلب

*داخلی

چشم

ENT

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص عفونی اطفال

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص

غدد

پنج شنبه

01/08/99

دکتر ایمانی

دکتر صادقی

دکتر فرج پور

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

جمعه

02/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر صادقی

دکتر حسینی

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

03/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر عمادی

دکتر داغستانی

دکتر حسین زاده

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

04/08/99

دکتر روهنده

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر حاتمی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

-

دوشنبه

05/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

06/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر صادقی

دکتر داغستانی

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

07/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

08/08/99

دکتر اسماعیلی

دکتر عمادی

دکتر نیری

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

جمعه

09/08/99

دکتر اسماعیلی

دکتر عمادی

دکتر داغستانی

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

-

شنبه

10/08/99

دکتر اسماعیلی

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر حبیبی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

11/08/99

دکتر محمدپور

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دوشنبه

12/08/99

دکتر محمدپور

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

سه شنبه

13/08/99

دکتر دهقان

دکتر صادقی

دکتر فرج پور

دکتر معینی راد

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر فیروزیان

-

چهارشنبه

14/08/99

دکتر دهقان

دکتر عمادی

دکتر رسولی

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

پنج شنبه

15/08/99

دکتر همایونی

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

دکتر شاکری

جمعه

16/08/99

دکتر همایونی

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

-

شنبه

17/08/99

دکتر ایمانی

دکتر غفوری

دکتر داغستانی

دکتر حسین زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

18/08/99

دکتر ایمانی

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

19/08/99

دکتر ایمانی

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر جلالی فر

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

20/08/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر صادقی

دکتر داغستانی

دکتر کاویان

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

21/08/99

دکتر محمدپور

دکتر عمادی

دکتر فرج پور

دکتر حاتمی

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

22/08/99

دکتر محمدپور

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر حبیبی

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

-

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

جمعه

23/08/99

دکتر اسماعیلی

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر کاویان

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

24/08/99

دکتر ایمانی

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

25/08/99

دکتر ایمانی

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر حاتمی

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دوشنبه

26/08/99

دکتر اسماعیلی

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

سه شنبه

27/08/99

دکتر روهنده

دکتر صادقی

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

28/08/99

دکتر روهنده

دکتر عمادی

دکتر داغستانی

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

29/08/99

دکتر محمدپور

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

جمعه

30/08/99

دکتر قوی پیکر

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

-

 

 

 

 
 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

1/08/99

پنج شنبه

گریوانی

فولادی

حسینی

فیضی

گریوانی

یزدانی

2/08/99

جمعه

فولادی

حسینی

گریوانی

یزدانی

حسینی

سحریزدانی

3/08/99

شنبه

گریوانی

فولادی

حسینی

درتومی

گریوانی

یزدانی

4/08/99

یک شنبه

حسینی

فولادی

گریوانی

یزدانی

حسینی

سحر یزدانی

5/08/99

دوشنبه

گریوانی

فولادی

حسینی

درتومی

گریوانی

یزدانی

6/08/99

سه شنبه

فولادی

داوری

حسینی

درتومی

فولادی

زنگویی

7/08/99

چهارشنبه

گریوانی

حسینی

درتومی

گریوانی

حسینی

زنگویی

8/08/99

پنج شنبه

گریوانی

فولادی

مبارکی

عاملی

عاملی

درتومی

9/08/99

جمعه

فولادی

مبارکی

عاملی

مبارکی

فولادی

عاملی

10/08/99

شنبه

گریوانی

حاتمی

معتمدی کیا

وحیدی

گریوانی

یزدانی

11/08/99

یک شنبه

فیضی

فولادی

حاتمی

عاملی

فولادی

عاملی

12/08/99

دوشنبه

گریوانی

حاتمی

امینی مقدم

عاملی

حاتمی

عاملی

13/08/99

سه شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی کیا

حاتمی

فولادی

معتمدی کیا

14/08/99

چهارشنبه

گریوانی

حاتمی

درتومی

معتمدی کیا

معتمدی کیا

امینی مقدم

15/08/99

پنج شنبه

گریوانی

حاتمی

معتمدی کیا

درتومی

حاتمی

امینی مقدم

16/08/99

جمعه

مبارکی

معتمدی کیا

حاتمی

وحیدی

مبارکی

اصغرزاده

17/08/99

شنبه

گریوانی

معتمدی کیا

معتمدی کیا

وحیدی

گریوانی

یزدانی

18/08/99

یک شنبه

حاتمی

فولادی

معتمدی کیا

وحیدی

حاتمی

اصغرزاده

19/08/99

دوشنبه

گریوانی

فولادی

معتمدی کیا

اصغرزاده

معتمدی کیا

حاتمی

20/08/99

سه شنبه

اصغرزاده

داوری

معتمدی کیا

حاتمی

معتمدی کیا

عرفانی

21/08/99

چهارشنبه

اصغرزاده

فولادی

عاملی

حاتمی

عاملی

عرفانی

22/08/99

پنج شنبه

حاتمی

فولادی

عاملی

اصغرزاده

عرفانی

عاملی

23/08/99

جمعه

فولادی

حسینی

عاملی

معتمدی کیا

عاملی

حسینی

24/08/99

شنبه

معتمدی کیا

اصغرزاده

حسینی

عاملی

اصغرزاده

زنگویی

25/08/99

یک شنبه

فولادی

عاملی

معتمدی کیا

حسینی

معتمدی کیا

عاملی

26/08/99

دوشنبه

حسینی

فولادی

عاملی

معتمدی کیا

امینی مقدم

معتمدی کیا

27/08/99

سه شنبه

داوری

عاملی

حسینی

معتمدی کیا

عاملی

حاتمی

28/08/99

چهارشنبه

فولادی

حسینی

حاتمی

فیضی

حسینی

امینی مقدم

29/08/99

پنج شنبه

فولادی

حاتمی

معتمدی کیا

اصغرزاده

حاتمی

حسینی

30/08/99

جمعه

فولادی

گریوانی

اصغرزاده

حسینی

حسینی

حاتمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...