گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۵۵ مورد

آنکالی پزشکان در مهر ماه 99

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩ ساعت ١٠:٥٣ ق.ظ   ( بازدید : 793 نفر )


       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

سه شنبه

1/07/99

دکتر  رامیار

چهارشنبه

2/07/99

دکتر حدادی

پنج شنبه

3/07/99

دکتر حدادی

جمعه

4/07/99

دکتر حدادی

شنبه

5/07/99

دکتر اسماعیلی

یک شنبه

6/07/99

دکتر نجاتی فرد

دوشنبه

7/07/99

دکتر نجاتی فرد

سه شنبه

8/07/99

دکتر حدادی

چهارشنبه

9/07/99

دکتر مدیرپور

پنج شنبه

10/07/99

دکتر قره

جمعه

11/07/99

دکتر قره

شنبه

12/07/99

دکتر اسماعیلی

یک شنبه

13/07/99

دکتر نجاتی فرد

دوشنبه

14/07/99

دکتر نجاتی فرد

سه شنبه

15/07/99

دکتر قره

چهارشنبه

16/07/99

دکتر  رامیار

پنج شنبه

17/07/99

دکتر رامیار

جمعه

18/07/99

دکتر رامیار

شنبه

19/07/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

20/07/99

دکتر نجاتی فرد

دوشنبه

21/07/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

22/07/99

دکتر قره

چهارشنبه

23/07/99

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

24/07/99

دکتر اسماعیلی

جمعه

25/07/99

دکتر اسماعیلی

شنبه

26/07/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

27/07/99

دکتر حدادی

دوشنبه

28/07/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

29/07/99

دکتر قره

چهارشنبه

30/07/99

دکتر رامیار

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

1/07/99

سه شنبه

فولادی

گریوانی

اصغرزاده

عرفانی

گریوانی

یزدانی

2/07/99

چهارشنبه

فولادی

اصغرزاده

عرفانی

مبارکی

زنگویی

اصغرزاده

3/07/99

پنج شنبه

فولادی

گریوانی

مبارکی

عرفانی

گریوانی

یزدانی

4/07/99

جمعه

فولادی

اصغرزاده

گریوانی

عرفانی

عاملی

فولادی

5/07/99

شنبه

اصغرزاده

گریوانی

عاملی

عرفانی

عاملی

زنگویی

6/07/99

یک شنبه

اصغرزاده

گریوانی

یزدان پناه

سحر یزدانی

عاملی

اصغرزاده

7/07/99

دوشنبه

سحر یزدانی

گریوانی

عاملی

درتومی

گریوانی

یزدانی

8/07/99

سه شنبه

عاملی

داوری

اصغرزاده

معتمدی

عاملی

حسینی

9/07/99

چهارشنبه

اصغرزاده

گریوانی

عاملی

حسینی

عاملی

درتومی

10/07/99

پنج شنبه

گریوانی

اصغرزاده

عاملی

حسینی

گریوانی

یزدانی

11/07/99

جمعه

فولادی

حسینی

اصغرزاده

معتمدی

حسینی

فولادی

12/07/99

شنبه

اصغرزاده

گریوانی

حسینی

معتمدی

حاتمی

معتمدی

13/07/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

یزدان پناه

معتمدی

حاتمی

معتمدی

14/07/99

دوشنبه

فولادی

حسینی

درتومی

معتمدی

حسینی

حاتمی

15/07/99

سه شنبه

فولادی

داوری

معتمدی

وحیدی

حسینی

حاتمی

16/07/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

حسینی

امینی مقدم

زنگویی

حاتمی

17/07/99

پنج شنبه

فولادی

سحر یزدانی

حاتمی

سحر یزدانی

حسینی

مبارکی

18/07/99

جمعه

فولادی

گریوانی

حسینی

معتمدی

حاتمی

حسینی

19/07/99

شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

امینی مقدم

معتمدی

حسینی

20/07/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

یزدان پناه

معتمدی

معتمدی

حاتمی

21/07/99

دوشنبه

فولادی

گریوانی

حاتمی

معتمدی

امینی مقدم

امینی مقدم

22/07/99

سه شنبه

فولادی

داوری

معتمدی

وحیدی

حاتمی

درتومی

23/07/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

وحیدی

حاتمی

درتومی

24/07/99

پنج شنبه

فولادی

عاملی

عاملی

مبارکی

حاتمی

امینی مقدم

25/07/99

جمعه

فولادی

عاملی

حاتمی

مبارکی

عاملی

امینی مقدم

26/07/99

شنبه

فولادی

حاتمی

عاملی

معتمدی

عاملی

معتمدی

27/07/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

یزدان پناه

معتمدی

عاملی

معتمدی

28/07/99

دوشنبه

گریوانی

فولادی

معتمدی

عاملی

حسینی

حاتمی

29/07/99

سه شنبه

فولادی

داوری

عاملی

حسینی

گریوانی

یزدانی

30/07/99

چهارشنبه

فولادی

حسینی

عاملی

حاتمی

عاملی

حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

برنامه کشیک متخصصین قلب مهر ماه 99

ردیف

ایام هفته

تاریخ

متخصصین قلب

1

سه شنبه

01/07/99

دکتر داغستانی

2

چهار شنبه

02/07/99

دکتر توانایی

3

پنج شنبه

03/07/99

دکتر داغستانی

4

جمعه

04/07/99

دکتر نیری

5

شنبه

05/07/99

دکتر توانایی

6

یک شنبه

06/07/99

دکتر نیری

7

دوشنبه

07/07/99

دکتر رسولی

8

سه شنبه

08/07/99

دکتر توانایی

9

چهار شنبه

09/07/99

دکتر فرج پور

10

پنج شنبه

10/07/99

دکتر رسولی

11

جمعه

11/07/99

دکتر فرج پور

12

شنبه

12/07/99

دکتر نیری

13

یک شنبه

13/07/99

دکتر داغستانی

14

دوشنبه

14/07/99

دکتر فرج پور

15

سه شنبه

15/07/99

دکتر داغستانی

16

چهار شنبه

16/07/99

دکتر توانایی

17

پنج شنبه

17/07/99

دکتر حسینی

18

جمعه

18/07/99

دکتر داغستانی

19

شنبه

19/07/99

دکتر فرج پور

20

یک شنبه

20/07/99

دکتر توانایی

21

دوشنبه

21/07/99

دکتر داغستانی

22

سه شنبه

22/07/99

دکتر فرج پور

23

چهارشنبه

23/07/99

دکتر توانایی

24

پنج شنبه

24/07/99

دکتر فرج پور

25

جمعه

25/07/99

دکتر داغستانی

26

شنبه

26/07/99

دکتر توانایی

27

یک شنبه

27/07/99

دکتر رسولی

28

دوشنبه

28/07/99

دکتر داغستانی

29

سه شنبه

29/07/99

دکتر فرج پور

30

چهارشنبه

30/07/99

دکتر نیری

 

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

نوزاد طبیعی

سه شنبه

1/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر فخرقاسمی

دکتر بیانی

دکتر بیانی

چهار شنبه

2/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر فخرقاسمی

دکتر مافی نژاد- دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

3/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

جمعه

4/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

شنبه

5/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

یک شنبه

6/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دوشنبه

7/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر بیانی

سه شنبه

8/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

چهار شنبه

9/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر بیانی

پنج شنبه

10/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

جمعه

11/7/99

دکتر موسوی

دکتر بیانی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر مافی نژاد

شنبه

12/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

13/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

14/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

15/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

16/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

17/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر مافی نژاد

جمعه

18/7/99

دکتر فخرقاسمی

دکتر بیانی

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر مافی نژاد

شنبه

19/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

20/7/99

دکتراحتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

21/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

سه شنبه

22/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

چهار شنبه

23/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر بیانی

پنج شنبه

24/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

جمعه

25/7/99

دکتر حق بین

دکتراحتشام منش

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر بیانی

شنبه

26/7/99

دکتر حق بین

دکتراحتشام منش

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

27/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دوشنبه

28/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

سه شنبه

29/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

چهار شنبه

30/7/99

دکتر مافی نژاد

دکتراحتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

 

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد

 

اصلاحیه برنامه آنکال متخصصين محترم نورولوژی بيمارستان امام علي(ع) در مهر ماه 1399

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

سه شنبه

01/07/99

دکتر عبدالهیان

چهارشنبه

16/07/99

-

چهارشنبه

02/07/99

دکتر عبدالهیان

پنج شنبه

17/07/99

-

پنج شنبه

03/07/99

دکتر عبدالهیان

جمعه

18/07/99

-

جمعه

04/07/99

دکتر عبدالهیان

شنبه

19/07/99

-

شنبه

05/07/99

دکتر قهرمانی

یکشنبه

20/07/99

-

یکشنبه

06/07/99

دکتر بازیار

دوشنبه

21/07/99

-

دوشنبه

07/07/99

دکتر بازیار

سه شنبه

22/07/99

-

سه شنبه

08/07/99

دکتر بازیار

چهارشنبه

23/07/99

-

چهارشنبه

09/07/99

دکتر قهرمانی

پنج شنبه

24/07/99

-

پنج شنبه

10/07/99

دکتر قهرمانی

جمعه

25/07/99

-

جمعه

11/07/99

دکتر قهرمانی

شنبه

26/07/99

-

شنبه

12/07/99

دکتر عبدالهیان

یکشنبه

27/07/99

-

یکشنبه

13/07/99

دکتر عبدالهیان

دوشنبه

28/07/99

-

دوشنبه

14/07/99

دکتر عبدالهیان

سه شنبه

29/07/99

-

سه شنبه

15/07/99

دکتر عبدالهیان

چهارشنبه

30/07/99

-

 

برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در مهر ماه 1399

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

سه شنبه

01/07/99

دکتر حسینی

دکتر صراف زاده

چهارشنبه

02/07/99

دکتر حسینی

دکتر فرخی

پنج شنبه

03/07/99

دکتر علیزاده

دکتر محمدی

جمعه

04/07 /99

دکتر صراف زاده

دکتر محمدی

شنبه

05/07 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

یکشنبه

06/07 /99

دکتر دلدار

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

07/07 /99

دکتر حسینی

دکتر علیزاده

سه شنبه

08/07 /99

دکتر دلدار

دکتر علیزاده

چهارشنبه

09/07 /99

دکتر محمدی

دکتر دلدار

پنج شنبه

10/07 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر علیزاده

جمعه

11 /07 /99

دکتر محمدی

دکتر علیزاده

شنبه

12/07 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر صراف زاده

یکشنبه

13/07 /99

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

14/07 /99

دکتر فرخی

دکتر صراف زاده

سه شنبه

15/07 /99

دکتر محمدی

دکتر رحمانیان

چهارشنبه

16/07 /99

دکتر محمدی

دکتر رحمانیان

پنج شنبه

17/07 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر دلدار

جمعه

18/07 /99

دکتر رحمانیان

دکتر دلدار

شنبه

19/07 /99

دکتر رحمانیان

دکتر حسینی

یکشنبه

20/07 /99

دکتر رحمانیان

دکتر محمدی

دوشنبه

21/07 /99

دکتر حسینی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

22/07 /99

دکتر حسینی

دکتر فرخی

چهارشنبه

23/07 /99

دکتر علیزاده

دکتر فرخی

پنج شنبه

24/07 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

جمعه

25/07 /99

دکتر محمدی

دکتر رحمانیان

شنبه

26/07 /99

دکتر صراف زاده

دکتر رحمانیان

یکشنبه

27/07 /99

دکتر فرخی

دکتر علیزاده

دوشنبه

28/07 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر علیزاده

سه شنبه

29/07 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

چهارشنبه

30/07 /99

دکتر صراف زاده

دکتر جمعه زاده

 

برنامه مقیم صبح، عصر و شب ICU یک (داخلی) و ICU دو (نورولوژی) در طبقه اول  بیمارستان امام حسن (ع)

 

تاریخ

صبح

مقیم عصر و شب

عصر امام حسن

01/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

02/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر حسین زاده

-

03/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

04/07/99

دکتر حسین زاده

دکتر حسین زاده

-

05/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

06/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر حسین زاده

-

07/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

08/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر حسین زاده

-

09/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

10/07/99

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

11/07/99

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

12/07/99

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

-

13/07/99

دکتر تسبیحی

دکتر حسین زاده

-

14/07/99

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهمیان

دکتر اسماعیلی

15/07/99

دکتر تسبیحی

دکتر حسین زاده

-

16/07 /99

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

-

17/07 /99

دکتر حسین زاده

دکتر حسین زاده

-

18/07 /99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

 

19/07 /99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

-

20/07 /99

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

-

21/07 /99

دکتر همایونی

دکتر حسین زاده

دکتر  روهنده

22/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر حسین زاده

-

23/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

-

24/07 /99

دکتر اسماعیلی

-

-

25/07 /99

-

-

-

26/07 /99

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

27/07 /99

دکتر روهنده

-

-

28/07 /99

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر اسماعیلی

29/07 /99

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

30/07 /99

دکتر روهنده

دکتر همایونی

-

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در مهر ماه سال 99

 

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل امام حسن (ع)

عصر امام حسن

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم عصر و شب آی سی یو امام حسن

آنکال زایشگاه

برونکوسکوپی و آندوسکوپی

آنکال امام حسن (ع)

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل چشم و ارتوپدی

 

اطاق عمل جراحی عمومی، ارولوژی و ENT

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

02/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر حسین زاده

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

03/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

04/07/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر حسین زاده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

دکتر ودادیان

05/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

06/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر حسین زاده

دکتر ودادیان

دکتر ابراهمیان

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

07/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

08/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر حسین زاده

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

09/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

10/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

11/07/99

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر دهقان

دکتر ابراهمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر اسماعیلی

12/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر ایمانی

13/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر حسین زاده

دکتر دهقان

دکتر ابراهمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر محمدپور

14/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر ابراهمیان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر ایمانی

15/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر حسین زاده

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

16/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

17/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر حسین زاده

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

دکتر محمدپور

18/07 /99

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر دهقان

19/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ایمانی

20/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر پویان فر

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

21/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر  روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر حسین زاده

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

22/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر حسین زاده

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

23/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

24/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر محمدپور

25/07 /99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر دهقان

26/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

دکتر ایمانی

27/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

دکتر دهقان

28/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

29/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

30/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر روهنده

 

لط

 

 

 

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در مهر ماه سال 99

 

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل امام حسن (ع)

عصر امام حسن

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

آنکال زایشگاه

برونکوسکوپی و آندوسکوپی

آنکال امام حسن (ع)

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل چشم و ارتوپدی

 

اطاق عمل جراحی عمومی، ارولوژی و ENT

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

02/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

03/07/99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

04/07/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

دکتر ودادیان

05/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

06/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

07/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

08/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

09/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

10/07/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

11/07/99

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر ابراهمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر دهقان

12/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر ایمانی

13/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

14/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ایمانی

15/07/99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

16/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

17/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

دکتر محمدپور

18/07 /99

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر دهقان

19/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

20/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر پویان فر

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

21/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر  روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

22/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر ودادیان

دکتر ابراهیمیان

23/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

24/07 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر محمدپور

25/07 /99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر دهقان

26/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

دکتر ایمانی

27/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

دکتر دهقان

28/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

29/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

30/07 /99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر همایونی

دکتر روهنده

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.
  • لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

  دکتر حسینعلی سلطانی 

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

آنکال پزشــــکان

مقیم پزشــــکان

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

جراحی اطفال

نورولوژی

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

سه شنبه

01/07/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر مافی نژاد

-

دکتر عبدالهیان

پهلوان

اسفندیاری

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

چهارشنبه

02/07/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر سلطانی

-

دکتر عبدالهیان

پهلوان

امانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

پنج شنبه

03/07/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

-

دکتر عبدالهیان

پهلوان

قدیمی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

جمعه

04/07/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر فروهر

-

دکتر عبدالهیان

پهلوان

امانی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

شنبه

05/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر زکائی

دکتر شاهکرم

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

پهلوان

فیاض بخش

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

06/07/99

دکتر موسوی

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر طهماسبی

دکتر فروهر

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

عزیزی

امانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

07/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر رخشا

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

عزیزی

حسینی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

سه شنبه

08/07/99

دکتر موسوی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر زکائی

دکتر مافی نژاد

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

عزیزی

اسفندیاری

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

09/07/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر طهماسبی

دکتر سلطانی

-

دکتر بازیار

عزیزی

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

پنج شنبه

10/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر نظری

دکتر شاهکرم

-

دکتر بازیار

هدایتی

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

11/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر نظری

دکتر فروهر

-

دکتر بازیار

هدایتی

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

شنبه

12/07/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر زکائی

دکتر شاهکرم

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

هدایتی

امانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

یکشنبه

13/07/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

هدایتی

حسینی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

14/07/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر رخشا

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

هدایتی

امانی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

سه شنبه

15/07/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

16/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر زکائی

دکتر سلطانی

-

-

سعیدی نسب

نوری

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

پنج شنبه

17/07/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر میرچی

-

-

سعیدی نسب

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

18/07/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر میرچی

-

-

سعیدی نسب

فیاض بخش

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

شنبه

19/07/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکتر پرویزی

-

سعیدی نسب

امانی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

یکشنبه

20/07/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر مهاجرزاده

دکتر فروهر

دکتر پرویزی

-

شیدا

حسینی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

21/07/99

دکتر قره جه

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر توکلی

دکتر رخشا

دکتر پرویزی

-

شیدا

قدیمی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

سه شنبه

22/07/99

دکتر موسوی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر مافی نژاد

دکتر پرویزی

-

شیدا

اسفندیاری

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

23/07/99

دکتر صفدری

دکتر آقایی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر توکلی

دکتر سلطانی

-

-

شیدا

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

پنج شنبه

24/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقایی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر میرچی

-

-

شیدا

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

25/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقایی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر میرچی

-

-

داوری

فیاض بخش

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

شنبه

26/07/99

دکتر صفدری

دکتر آقایی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر شاهکرم

-

-

جعفری

اسفندیاری

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

27/07/99

دکتر موسوی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکتر پرویزی

-

جعفری

قدیمی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

28/07/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر رخشا

دکتر پرویزی

-

جعفری

حسینی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

29/07/99

دکتر صفدری

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر زکائی

دکتر مافی نژاد

دکتر پرویزی

-

جعفری

اسفندیاری

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

30/07/99

دکتر قره جه

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر سلطانی

-

-

جعفری

نوری

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

 

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

 برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در مهر ماه 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در مهر ماه 1399 (ساعت7-14)

بیهوشی

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص عفونی اطفال

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص

غدد

سه شنبه

01/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر روحانی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

02/07/99

 

دکتر حاتمی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

03/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

جمعه

04/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر فیروزه

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

05/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

06/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

07/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر رسولی

 

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

08/07/99

 

 

دکتر توانایی

 

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

خانم دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

چهارشنبه

09/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

 

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

خانم دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

10/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر رسولی

 

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

خانم دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

جمعه

11/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

 

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

خانم دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

-

شنبه

12/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر نیری

 

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

13/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

 

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

خانم دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

14/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

 

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

خانم دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

15/07/99

 

 

دکتر داغستانی

دکتر فیروزه

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

آقای دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

16/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

 

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

پنج شنبه

17/07/99

 

 

دکتر حسینی

دکتر عمادی

 

دکتر محمدزاده

آقای دکتر احمدی

دکتر رازی

-

-

دکتر فیروزیان

-

جمعه

18/07/99

 

 

دکتر داغستانی

دکتر معینی راد

 

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر رازی

-

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

19/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

 

 

دکتر محمدزاده

آقای دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

20/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر توانایی

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

21/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

 

 

دکتر جلالی فر

آقای دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

22/07/99

 

 

دکتر فرج پور

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

23/07/99

 

دکتر تقوی

دکتر توانایی

 

 

دکتر مشایخی

آقای دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

پنج شنبه

24/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

جمعه

25/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر داغستانی

 

 

دکتر عفتی زاده

آقای دکتر احمدی

دکتر سیدی

-

-

دکتر جعفری

-

شنبه

26/07/99

 

دکتر غفوری

دکترداغستانی

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر سیدی

-

-

دکتر جعفری

-

یکشنبه

27/07/99

 

 

دکتر رسولی

 

 

دکتر عفتی زاده

آقای دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

28/07/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

 

 

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

29/07/99

 

 

دکتر فرج پور

 

 

دکتر محمدزاده

آقای دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

30/07/99

 

دکتر غفوری

دکتر نیری

 

 

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

متخصصین قلب.docx

پزشکان امام رضا.docx

اورژانس امام رضا.docx


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...