گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۸۲۰ مورد

انکالی پزشکان در شهریور 1399

دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ ساعت ٩:٣٨ ق.ظ   ( بازدید : 873 نفر )


برنامه انکالی متخصصین اعصاب و روان

 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

شنبه

1/06/99

دکتر قره

یک شنبه

2/06/99

دکتر نجاتی فر

دوشنبه

3/06/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

4/06/99

دکتر نجاتی فر

چهارشنبه

5/06/99

دکتر قره

پنج شنبه

6/06/99

دکتر مدیر پور

جمعه

7/06/99

دکتر مدیر پور

شنبه

8/06/99

دکتر نجاتی فر

یک شنبه

9/06/99

دکتر نجاتی فر

دوشنبه

10/06/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

11/06/99

دکتر قره

چهارشنبه

12/06/99

دکتر مدیرپور

پنج شنبه

13/06/99

دکتر قره

جمعه

14/06/99

دکتر قره

شنبه

15/06/99

دکتر نجاتی فر

یک شنبه

16/06/99

دکتر قره

دوشنبه

17/06/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

18/06/99

دکتر نجاتی فر

چهارشنبه

19/06/99

دکتر قره

پنج شنبه

20/06/99

دکتر نجاتی فر

جمعه

21/06/99

دکتر نجاتی فر

شنبه

22/06/99

دکتر قره

یک شنبه

23/06/99

دکتر قره

دوشنبه

24/06/99

دکتر مدیرپور

سه شنبه

25/06/99

دکتر نجاتی فر

چهارشنبه

26/06/99

دکتر قره

پنج شنبه

27/06/99

دکتر مدیر پور

جمعه

28/06/99

دکتر مدیرپور

شنبه

29/06/99

دکتر نجاتی فر

یک شنبه

30/06/99

دکتر قره

دوشنبه

31/06/99

دکتر مدیر پور

 

برنامه آنکالی پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه  1399 

 

آنکال

تاریخ

ایام هفته

دکترخسروجردی

1/6/99

شنبه

دکترحاج زاده

2/6/99

یک شنبه

دکترحاج زاده

3/6/99

دوشنبه

دکترخسروجردی

4/6/99

سه شنبه

دکترحاج زاده

5/6/99

چهار شنبه

دکترحاج زاده

6/6/99

پنج شنبه

دکترخسروجردی

7/6/99

جمعه

دکترخسروجردی

8/6/99

شنبه

دکترخسروجردی

9/6/99

یک شنبه

دکتر شکری

10/6/99

دوشنبه

دکتر گلدوزی

11/6/99

سه شنبه

دکترگلدوزی

12/6/99

چهار شنبه

دکترشکری

13/6/99

پنج شنبه

دکترشکری

14/6/99

جمعه

دکتر سلیمان زاده

15/6/99

شنبه

دکتر شادانی

16/6/99

یک شنبه

دکتر گلدوزی

17/6/99

دوشنبه

دکتر شکری

18/6/99

سه شنبه

دکتر گلدوزی

19/6/99

چهار شنبه

دکتر شادانی

20/6/99

پنج شنبه

دکتر شادانی

21/6/99

جمعه

دکتر گلدوزی

22/6/99

شنبه

دکتر گلدوزی

23/6/99

یک شنبه

دکتر سلیمان زاده

24/6/99

دوشنبه

دکتر گلدوزی «شادانی»

25/6/99

سه شنبه

دکتر گلدوزی

26/6/99

چهار شنبه

دکتر سلیمان زاده

27/6/99

پنج شنبه

دکتر سلیمان زاده

28/6/99

جمعه

دکتر گلدوزی

29/6/99

شنبه

دکتر شادانی

30/6/99

یک شنبه

 

دکتر شاهین مافی نژاد

ریاست بیمارستان بنت الهدی

Text Box: دکتر شاهین مافی نژاد
ریاست بیمارستان بنت الهدی
دکتر سلیمان زاده

31/6/99

دوشنبه

 

 

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

30/19-30/7

30/7-30/19

شنبه

1/6/99

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

دکتر فرازمند

یک شنبه

2/6/99

دکتر نصیری

دکتر نورخمامی

دکترمحبان

دکتر باریک بین

دوشنبه

3/6/99

دکتر محبان

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

سه شنبه

4/6/99

دکتر نصیری

دکترمحبان

دکترشرفخانی

دکتر کاظمی

چهار شنبه

5/6/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر محبان

پنج شنبه

6/6/99

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

-

 دکتر شرفخانی

جمعه

7/6/99

دکتر کاظمی

-

-

شنبه

8/6/99

دکتر شرفخانی

-

-

یک شنبه

9/6/99

دکتر نصیری

دکتر محبان

-

-

دوشنبه

10/6/99

دکتر باریک بین

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر نصیری

سه شنبه

11/6/99

دکتر محبان

دکتر نورخمامی

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

چهار شنبه

12/6/99

دکتر شرفخانی

دکتر محبان

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

پنج شنبه

13/6/99

دکتر کاظمی

-

دکتر باریک بین

جمعه

14/6/99

دکتر محبان

دکتر نصیری

-

-

شنبه

15/6/99

دکتر باریک بین

دکتر شرفخانی

دکترشرفخانی

دکتر محبان

یک شنبه

16/6/99

دکتر نصیری

دکتر محبان

دکتر کاظمی

دکتر فرازمند

دوشنبه

17/6/99

دکتر سجادی

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

سه شنبه

18/6/99

 

 

 

 

چهار شنبه

19/6/99

 

 

 

 

پنج شنبه

20/6/99

 

 

 

 

جمعه

21/6/99

 

 

 

 

شنبه

22/6/99

 

 

 

 

یک شنبه

23/6/99

 

 

 

 

دوشنبه

24/6/99

 

 

 

 

سه شنبه

25/6/99

 

 

 

 

چهار شنبه

26/6/99

 

 

 

 

پنج شنبه

27/6/99

 

 

 

 

جمعه

28/6/99

 

 

 

 

شنبه

29/6/99

 

 

 

 

یک شنبه

30/6/99

 

 

 

 

دوشنبه

31/6/99

 

 

 

 

 
  • آنکال نازایی در کل ماه خانم د کتر فرازمند می باشد.
  • در صورت نبودن آنکال نازایی مشاوره ها طبق قبل انجام خواهد شد.
  • کشیک های خانم دکتر نورخمامی ار ساعت 13:30 می باشد.

دكتر مافی نژاد

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

شنبه

1/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

2/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

3/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

4/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

5/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

6/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

جمعه

7/6/99

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

شنبه

8/6/99

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

9/6/99

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

10/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

11/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

12/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

13/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

جمعه

14/6/99

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

شنبه

15/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

16/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

17/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترسلیمان زاده

دکترسلیمان زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

18/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

19/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترشاه حسینی

دکترشاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

20/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

جمعه

21/6/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

شنبه

22/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

23/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

24/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

25/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهار شنبه

26/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

27/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

28/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

29/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

30/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

31/6/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر فخرقاسمی

دکتر فخرقاسمی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 

دكتر مافی نژاد

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد.

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

487/111/99

30/05/99

 باسمه تعالی

 

شماره : 485/111/99

تاریخ : 30/05/99

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در شهریور ماه سال 99

 

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل امام حسن (ع)

عصر امام حسن

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم عصر و شب آی سی یو امام حسن

آنکال زایشگاه

برونکوسکوپی و آندوسکوپی

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل چشم و ارتوپدی

 

اطاق عمل جراحی عمومی، ارولوژی و ENT

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

02/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

-

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

03/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

04/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

05/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

06/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

07/06/99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

08/06/99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

09/06/99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

-

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

10/06/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

11/06/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

12/06/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

-

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

13/06/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

14/06/99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

15/06/99

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

16/06 /99

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

-

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

17/06 /99

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

18/06 /99

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

19/06 /99

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

20/06 /99

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

21/06 /99

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

22/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

-

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

23/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

-

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

24/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

25/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

26/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

27/06 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

28/06 /99

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی  پیکر

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

29/06 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

30/06 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

-

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

31/06 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

-

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.
  • لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

 

برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در شهریور ماه 1399

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

شنبه

01/06/99

دکتر جمعه زاده

دکتر دلدار

یکشنبه

02/06/99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

03/06/99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

04/06 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

چهارشنبه

05/06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

پنج شنبه

06/06 /99

دکتر محمدی

دکتر فرخی

جمعه

07/06 /99

دکتر محمدی

دکتر فرخی

شنبه

08/06 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

یکشنبه

09/06 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

دوشنبه

10/06 /99

دکتر دلدار

دکتر فرخی

سه شنبه

11 /06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر دلدار

چهارشنبه

12/06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر دلدار

پنج شنبه

13/06 /99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

جمعه

14/06 /99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

شنبه

15/06 /99

دکتر محمدی

دکتر فرخی

یکشنبه

16/06 /99

دکتر محمدی

دکتر فرخی

دوشنبه

17/06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

سه شنبه

18/06 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

چهارشنبه

19/06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

پنج شنبه

20/06 /99

دکتر فرخی

دکتر محمدی

جمعه

21/06 /99

دکتر فرخی

دکتر محمدی

شنبه

22/06 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

یکشنبه

23/06 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

دوشنبه

24/06 /99

دکتر دلدار

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

25/06 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

چهارشنبه

26/06 /99

دکتر فرخی

دکتر دلدار

پنج شنبه

27/06 /99

دکتر فرخی

دکتر دلدار

جمعه

28/06 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

شنبه

29/06 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

30/06 /99

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

31/06 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر جمعه زاده

 

                                                            

                                                                                                                       دکتر حسینعلی سلطانی

                                                                                     سرپرست مرکز آموزشی،  پژوهشی و درمانی امام علی (ع)

                                                                                                                                          

 

 

ایام هفته

تاریخ

آنـــکال پزشــــــکان

مقیـم پزشـکان

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

شنبه

01/06/99

 دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر شاهکرم

پهلوان

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

02/06/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر مافی نژاد

پهلوان

حسینی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

03/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

 

دکتر رخشا

پهلوان

فیاض بخش

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

04/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر نوروزی

پهلوان

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

05/06/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر حسینی

 

دکتر سلطانی

پهلوان

قدیمی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

پنج شنبه

06/06/99

دکتر حسینی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

 

دکتر فروهر

جعفری

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

07/06/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر فروهر

جعفری

کمالی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

شنبه

08/06/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر شاهکرم

جعفری

امانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

یکشنبه

09/06/99

دکتر حسینی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

 

دکتر نوروزی

جعفری

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

10/06/99

 دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

 

دکتر رخشا

جعفری

فیاض بخش

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

11/06/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر مافی نژاد

عزیزی

اسفندیاری

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

12/06/99

دکتر صفدری

دکتر آقائی

دکتر حسینی

 

دکتر سلطانی

عزیزی

قدیمی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

پنج شنبه

13/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر حسینی

 

دکتر مافی نژاد

عزیزی

نوری

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

14/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر رخشا

داوری

امانی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

شنبه

15/06/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر شاهکرم

عزیزی

حسینی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

16/06/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

کمالی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

17/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

 

دکتر رخشا

سعیدی نسب

فیاض بخش

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

سه شنبه

18/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

 

دکتر مافی نژاد

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

19/06/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

پنج شنبه

20/06/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر فروهر

سعیدی نسب

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

21/06/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر فروهر

شیدا

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

شنبه

22/06/99

دکتر صفدری

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر شاهکرم

شیدا

قدیمی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

یکشنبه

23/06/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

 

دکتر نوروزی

شیدا

امانی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

24/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

 

دکتر رخشا

شیدا

حسینی

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

سه شنبه

25/06/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر مافی نژاد

شیدا

اسفندیاری

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

26/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

 

دکتر سلطانی

هدایتی

نوری

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

پنج شنبه

27/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

 

دکتر شاهکرم

هدایتی

نوری

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

28/06/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

 

دکتر نوروزی

داوری

کمالی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

شنبه

29/06/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر شاهکرم

هدایتی

امانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

30/06/99

دکتر گنجی

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

 

دکتر نوروزی

هدایتی

اسفندیاری

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

31/06/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

 

دکتر رخشا

هدایتی

امانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

                   برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در شهریور ماه 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در شهریور ماه 1399 (ساعت7-14)

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص عفونی اطفال

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

شنبه

01/06/99

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

02/06/99

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

03/06/99

دکتر داوریان

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

04/06/99

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

05/06/99

دکتر هاشمی

دکتر رسولی

دکتر حسین زاده

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

06/06/99

دکتر صادقی

دکتر فرج پور

دکتر صفی خانی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

جمعه

07/06/99

دکتر صادقی

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

-

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

-

شنبه

08/06/99

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

-

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

-

یکشنبه

09/06/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

-

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

-

دوشنبه

10/06/99

دکتر غفوری

دکتر وحدت

دکتر حسین زاده

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

11/06/99

دکتر صادقی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

12/06/99

دکتر داوریان

دکتر فرج پور

دکتر فیروزه

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

13/06/99

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر شایان فر

دکتر سعیدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

جمعه

14/06/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر بازیار

دکتر شایان فر

دکتر سعیدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

-

شنبه

15/06/99

دکتر صادقی

دکتر وحدت

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

16/06/99

دکتر تقوی

دکتر توانایی

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

17/06/99

دکتر مرادی

دکتر رسولی

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

18/06/99

دکتر صادقی

دکتر نیری

 

 

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

19/06/99

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

 

 

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

20/06/99

دکتر داوریان

دکتر حسینی

 

 

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

جمعه

21/06/99

دکتر داوریان

دکتر حسینی

 

 

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

-

شنبه

22/06/99

دکتر مرادی

دکتر نیری

 

 

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

23/06/99

دکتر تقوی

دکتر توانایی

 

 

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

24/06/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

25/06/99

دکتر داوریان

دکتر توانایی

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

26/06/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

27/06/99

دکتر تقوی

دکتر نیری

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

جمعه

28/06/99

دکتر تقوی

دکتر رسولی

 

 

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

-

شنبه

29/06/99

دکتر داوریان

دکتر فرج پور

 

 

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر مهیمنی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

30/06/99

دکتر تقوی

دکتر نیری

 

 

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر مهیمنی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

31/06/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

 

 

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

 

03/06/99

 

اصلاحیه برنامه آنکال متخصصین محترم رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و بنت الهدی- شهریور ماه 99

 

ایام هفته

تاریخ

کشیک-آنکال

بیمارستان امام علی(ع)

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان

امام حسن (ع)

CT scan

امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

شنبه

01/06

دکتر زکائی

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

1 شنبه

02/06

دکتر ده پناه

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

2 شنبه

03/06

دکتر زکائی

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زکائی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

3 شنبه

04/06

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

4 شنبه

05/06

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر خلیلی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

5 شنبه

06/06

دکتر زکائی

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر زکائی

دکتر توکلی

جمعه

07/06

دکتر زکائی

-

دکتر توکلی

-

-

-

دکتر زکائی

-

شنبه

08/06

دکتر توکلی

-

دکتر زوار

-

-

-

دکتر مهاجرزاده

-

1 شنبه

09/06

دکتر توکلی

-

دکتر زوار

-

-

-

دکتر مهاجرزاده

-

2 شنبه

10/06

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زکائی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

 

 

*ادامه برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

                                                                                       دکتر حسینعلی سلطانی

                                                                                     سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع)

 

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...