گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۴۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۸۲۴ مورد

آنکالی پزشکان در اردیبهشت ماه 1399

دوشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٩ ساعت ١٠:٤٩ ق.ظ   ( بازدید : 325 نفر )


ایام هفته

تاریخ

بخش عفونی

طب اورژانس (8صبح الی 8 شب)

دوشنبه

01/02/99

دکتر تقوی

دکتر محمدی

سه شنبه

02/02/99

دکتر غفوری

دکتر دلدار

چهارشنبه

03/02/99

دکتر مرادی

دکتر دلدار

پنج شنبه

04/02/99

دکتر مرادی

دکتر دلدار

جمعه

05/02/99

دکتر مرادی

دکتر جمعه زاده

شنبه

06/02/99

دکتر غفوری

دکتر دلدار

یکشنبه

07/02/99

دکتر تقوی

دکتر دلدار

دوشنبه

08/02/99

دکتر مرادی

دکتر دلدار

سه شنبه

09/02/99

دکتر غفوری

دکتر محمدی

چهارشنبه

10/02/99

دکتر تقوی

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

11/02/99

دکتر غفوری

دکتر محمدی

جمعه

12/02/99

دکتر غفوری

دکتر محمدی

شنبه

13/02/99

دکتر مرادی

دکتر محمدی

یکشنبه

14/02/99

دکتر غفوری

دکتر فرخی

دوشنبه

15/02/99

دکتر تقوی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

16/02/99

دکتر مرادی

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

17/02/99

دکتر غفوری

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

18/02/99

دکتر تقوی

 

جمعه

19/02/99

دکتر تقوی

دکتر محمدی

شنبه

20/02/99

دکتر غفوری

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

21/02/99

دکتر تقوی

 

دوشنبه

22/02/99

دکتر مرادی

دکتر فرخی

سه شنبه

23/02/99

دکتر غفوری

دکتر فرخی

چهارشنبه

24/02/99

دکتر تقوی

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

25/02/99

دکتر مرادی

 

جمعه

26/02/99

دکتر مرادی

 

شنبه

27/02/99

دکتر غفوری

 

یکشنبه

28/02/99

دکتر تقوی

 

دوشنبه

29/02/99

دکتر مرادی

 

سه شنبه

30/02/99

دکتر تقوی

 

چهارشنبه

31/02/99

دکتر مرادی

 

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

رادیولوژی

جراحي عمومي

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

دوشنبه

01/02/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر ده پناه

دکتر رخشا

لنگری

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

سه شنبه

02/02/99

دکتر موسوی

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر مافی نژاد

لنگری

اسفندیاری

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

چهارشنبه

03/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

لنگری

امانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

پنج شنبه

04/02/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر مافی نژاد

لنگری

بهشتی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

جمعه

05/02/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

لنگری

نوری

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

شنبه

06/02/99

دکتر صفدری

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر توکلی

دکتر شاهکرم

لنگری

فیاض بخش

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

یکشنبه

07/02/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر علیپور

دکتر نوروزی

لنگری

حسینی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دوشنبه

08/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر ده پناه

دکتر رخشا

لنگری

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

09/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر علیپور

دکتر سلطانی

لنگری

اسفندیاری

دکتر خسروی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

چهارشنبه

10/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر روشن

دکتر فروهر

لنگری

امانی

دکتر خسروی

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

پنج شنبه

11/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر رخشا

لنگری

بهشتی

دکتر خسروی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

جمعه

12/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر فروهر

لنگری

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

شنبه

13/02/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر شاهکرم

لنگری

نوری

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر شاهین فر

یکشنبه

14/02/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر توکلی

دکتر نوروزی

لنگری

حسینی

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دوشنبه

15/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر رخشا

لنگری

بهشتی

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

16/02/99

دکتر گنجی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر توکلی

دکتر سلطانی

لنگری

اسفندیاری

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

چهارشنبه

17/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر سلطانی

لنگری

نوری

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

پنج شنبه

18/02/99

دکتر حسینی

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نظری

دکتر شاهکرم

لنگری

حسینی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

جمعه

19/02/99

دکتر حسینی

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر نوروزی

لنگری

کمالی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

شنبه

20/02/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر شاهکرم

لنگری

بهشتی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

یکشنبه

21/02/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر علیپور

دکتر نوروزی

لنگری

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دوشنبه

22/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر رخشا

لنگری

قدیمی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

23/02/99

دکتر حسینی

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر سلطانی

لنگری

اسفندیاری

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

چهارشنبه

24/02/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر روشن

دکتر مافی نژاد

لنگری

امانی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

پنج شنبه

25/02/99

دکتر حسینی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر فروهر

لنگری

فیاض بخش

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

جمعه

26/02/99

دکتر حسینی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر فروهر

لنگری

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

شنبه

27/02/99

دکتر صفدری

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر شاهکرم

لنگری

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

یکشنبه

28/02/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر نوروزی

لنگری

بهشتی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دوشنبه

29/02/99

دکتر موسوی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر توکلی

دکتر رخشا

لنگری

امانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

30/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر زکائی

دکتر سلطانی

لنگری

اسفندیاری

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

چهارشنبه

31/02/99

دکتر ابراهمیان

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

لنگری

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر ودادیان

روزهاي هفته

تاریخ

ارولوژی

نرولوژی

چشم

داخلی(گوارش)

ENT

دوشنبه

01/02/99

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر جعفری

دکتر آراد

سه شنبه

02/02/99

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر جعفری

دکتر آراد

چهارشنبه

03/02/99

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

پنج شنبه

04/02/99

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

جمعه

05/02/99

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

شنبه

06/02/99

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

یکشنبه

07/02/99

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

دوشنبه

08/02/99

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر جعفری

دکتر سعیدی

سه شنبه

09/02/99

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر پورنقی

دکتر آراد

چهارشنبه

10/02/99

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر پورنقی

دکتر آراد

پنج شنبه

11/02/99

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر پورنقی

دکتر آراد

جمعه

12/02/99

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر پورنقی

دکتر آراد

شنبه

13/02/99

دکتر حقیقی

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر پورنقی

دکتر احمدی

یکشنبه

14/02/99

دکتر رازی

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر پورنقی

دکتر احمدی

دوشنبه

15/02/99

دکتر حقیقی

دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر پورنقی

دکتر احمدی

سه شنبه

16/02/99

دکتر رازی

دکتر عبدالهیان

دکتر مشایخی

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

چهارشنبه

17/02/99

دکتر حقیقی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

پنج شنبه

18/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

جمعه

19/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر عبدالهیان

دکتر شایانفر

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

شنبه

20/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سلطانی

دکتر سعیدی

یکشنبه

21/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سلطانی

دکتر سعیدی

دوشنبه

22/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

سه شنبه

23/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سلطانی

دکتر احمدی

چهارشنبه

24/02/99

دکتر مهیمنی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر فیروزیان

دکتر احمدی

پنج شنبه

25/02/99

دکتر سیدی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر فیروزیان

دکتر احمدی

جمعه

26/02/99

دکتر سیدی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر فیروزیان

دکتر احمدی

شنبه

27/02/99

دکتر سیدی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر فیروزیان

دکتر سعیدی

یکشنبه

28/02/99

دکتر سیدی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر فیروزیان

دکتر سعیدی

دوشنبه

29/02/99

دکتر سیدی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر فیروزیان

دکتر سعیدی

سه شنبه

30/02/99

دکتر سیدی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر فیروزیان

دکتر احمدی

چهارشنبه

31/02/99

دکتر سیدی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر فیروزیان

دکتر احمدی

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

دوشنبه

01/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر فرخی

سه شنبه

02/02  /99

دکتر سبحانی

دکتر فرخی

چهارشنبه

03/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

پنج شنبه

04/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

جمعه

05/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر دلدار

شنبه

06/02 /99

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

یکشنبه

07/02 /99

دکتر فرخی

دکتر سبحانی

دوشنبه

08/02 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

سه شنبه

09/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر دلدار

چهارشنبه

10/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

پنج شنبه

11 /02 /99

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

جمعه

12/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

شنبه

13/02 /99

دکتر سبحانی

دکتر فرخی

یکشنبه

14/02 /99

دکتر محمدی

دکتر سبحانی

دوشنبه

15/02 /99

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

سه شنبه

16/02 /99

دکتر محمدی

دکتر سبحانی

چهارشنبه

17/02 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

پنج شنبه

18/02 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

جمعه

19/02 /99

دکتر حسینی

دکتر فرخی

شنبه

20/02 /99

دکتر محمدی

دکتر حسینی

یکشنبه

21/02 /99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

22/02 /99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

23/02 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

چهارشنبه

24/02 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

پنج شنبه

25/02 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر دلدار

جمعه

26/02 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

شنبه

27/02 /99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

یکشنبه

28/02 /99

دکتر فرخی

دکتر دلدار

دوشنبه

29/02 /99

دکتر فرخی

دکتر دلدار

سه شنبه

30/02 /99

دکتر حسینی

دکتر دلدار

چهارشنبه

31/02 /99

دکتر حسینی

دکتر محمدی

01/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

02/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

03/02/99

----

04/02/99

----

05/02/99

----

06/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

07/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

08/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

09/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

10/02/99

----

11/02/99

----

12/02/99

----

13/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

14/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

15/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

16/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

17/02/99

----

18/02/99

----

19/02/99

----

20/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

21/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

22/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

23/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

24/02/99

----

25/02/99

----

26/02/99

----

27/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

28/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

29/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

30/02/99

آقای دکتر پرویزی- بیمارستان امام حسن(ع)

 

آنکالی داخلی _ بیمارستان امام علی _ع_.pdf

آنکالی اطفال_ بیمارستان امام حسن _ع_.jpg

اانکال قلب ردیبهشت امام حسن _ع_.pdf

آنکالی قلب اردیبهشت بنت الهدی.pdf

انکال قلب اردیبهشت امام علی _ع_.pdf

انکال قلب اردیبهشت عصر و شب.pdf


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...