گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۶۳ مورد

آنکالی پزشکان در فروردین ماه 1399

سه شنبه ٥ فروردین ١٣٩٩ ساعت ٨:١٩ ق.ظ   ( بازدید : 556 نفر )


تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

1/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

2/1/99

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

3/1/99

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

4/1/99

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

5/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

6/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

7/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

8/1/99

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

9/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

10/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

11/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

12/1/99

دکتر حاجی زاده

دکتر بیانی

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

13/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

14/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

15/1/99

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

16/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

17/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

18/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

19/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

20/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

21/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

22/1/99

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

23/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

24/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

25/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

26/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

27/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

28/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

29/1/99

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

30/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

31/1/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در فروردین 1399 (ساعت7-14)

8 الی 20

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

28/12/98

---

    دکتر فیروزیان

        ---

---

29/12/98

---

    دکتر فیروزیان

        ---

دکتر محمدی

01/01/99

---

    دکتر فیروزیان

        ---

دکتر محمدی

02/01/99

---

    دکتر فیروزیان

        ---

دکتر سبحانی

03/01/99

---

     دکتر سلطانی

        ---

دکتر سبحانی

04/01/99

---

     دکتر سلطانی

        ---

دکتر جمعه زاده

05/01/99

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

        ---

دکتر لطف آبادی

06/01/99

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

        ---

دکتر جمعه زاده

07/01/99

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

        ---

دکتر محمدی

08/01/99

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

        ---

دکتر جمعه زاده

09/01/99

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

        ---

دکتر فرخی

10/01/99

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

        ---

دکتر فرخی

11/01/99

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

        ---

دکتر فرخی

12/01/99

---

دکتر جعفری

        ---

دکتر دلدار

13/01/99

---

دکتر جعفری

        ---

دکتر دلدار

14/01/99

---

دکتر جعفری

        ---

دکتر دلدار

15/01/99

---

دکتر جعفری

        ---

دکتر لطف آبادی

 
 

تاریخ

پزشک مقیم ( مقیم اول )

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

30/13-30/7

30/7-30/13

1/1/99

دکتر نصیری

دکتر نظام الشریعه

-

-

2/1/99

دکتر تقدیسی

دکتر محبان

-

-

3/1/99

دکتر محبان

دکتر باریک بین

-

-

4/1/99

دکتر نصیری

دکتر کلاهدوزیان

-

-

5/1/99

دکتر کاظمی

دکتر محبان

-

-

6/1/99

دکتر تقدیسی

دکتر باریک بین

-

-

7/1/99

دکتر کاظمی

دکتر نظام الشریعه

-

-

8/1/99

دکتر کلاهدوزیان

دکتر کاظمی

-

-

9/1/99

دکتر نصیری

دکتر کلاهدوزیان

-

-

10/1/99

دکتر محبان

دکتر کاظمی

-

-

11/1/99

دکتر سجادی

دکتر نظام الشریعه

-

-

12/1/99

دکتر نظام الشریعه

دکتر محبان

-

-

13/1/99

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

-

-

14/1/99

دکتر تقدیسی

دکتر نظام الشریعه

-

-

15/1/99

دکتر نظام الشریعه

دکتر محبان

-

-

16/1/99

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دکتر محبان

دکتر فرازمند

17/1/99

دکتر فرازمند دکتر محبان

دکتر باریک بین

دکتر تقدیسی

دکتر باریک بین

18/1/99

دکتر سجادی

دکتر کلاهدوزیان

دکتر محبان

دکتر کاظمی

19/1/99

دکتر باریک بین دکتر تقدیسی

دکتر محبان

دکتر کاظمی

دکتر نظام الشریعه

20/1/99

دکتر نصیری دکتر کاظمی

دکتر نظام الشریعه

دکتر تقدیسی

دکتر محبان

21/1/99

دکتر نظام الشریعه

دکتر باریک بین

-

-

22/1/99

دکتر نصیری

دکتر کاظمی

-

-

23/1/99

دکتر کاظمی دکتر محبان

دکتر کلاهدوزیان

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

24/1/99

دکتر فرازمند دکتر کاظمی

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

25/1/99

دکتر سجادی

دکتر محبان

دکتر محبان

دکتر کاظمی

26/1/99

دکتر باریک بین دگتر جعفریان

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

دکتر باریک بین

27/1/99

دکتر محبان دکتر نصیری

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

دکتر فرازمند

28/1/99

دکتر کاظمی - دکتر محبان

دکتر کلاهدوزیان

-

دکتر نصیری

29/1/99

دکتر سجادی

دکتر باریک بین

-

-

30/1/99

دکتر تقدیسی دکتر نصیری

دکتر کاظمی

دکتر باریک بین

دکتر محبان

31/1/99

دکتر باریک بین دکتر تقدیسی

دکتر محبان

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

 

تاریخ

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

جراحی اطفال

اورولوژی

28/12/98

دکتر مرادی

دکتر وحدت

---

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

---

دکتر حاج زاده

             ---

---

29/12/98

دکتر تقوی

دکتر وحدت

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

---

دکتر شکری

             ---

دکتر حقیقی

01/01/99

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر شکری

             ---

دکتر حقیقی

02/01/99

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سلیمان زاده

             ---

دکتر حقیقی

03/01/99

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سلیمان زاده

             ---

دکتر رازی

04/01/99

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر شادانی

             ---

دکتر رازی

05/01/99

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

             ---

دکتر رازی

06/01/99

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

             ---

دکتر رازی

07/01/99

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

             ---

دکتر سیدی

08/01/99

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

             ---

دکتر سیدی

09/01/99

دکتر هاشمی

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر پرویزی

دکتر سیدی

10/01/99

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکترآل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر گلدوزیان

دکتر پرویزی

دکتر سیدی

11/01/99

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکترآل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر پرویزی

دکتر سیدی

12/01/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر فیروزه

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

             ---

دکتر مهیمنی

13/01/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر رمضانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر آراد

دکتر گلدوزیان

             ---

دکتر مهیمنی

14/01/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر رمضانی

       دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر گلدوزیان

             ---

دکتر مهیمنی

15/01/99

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

       دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

             ---

دکتر مهیمنی

 
 

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

29/12/98

دکتر سبحانی

دکتر محمدی

01/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر محمدی

02/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

03/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر دلدار

04/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر دلدار

05/01 /99

دکتر محمدی

دکتر دلدار

06/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

07/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

08/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

09/01 /99

دکتر فرخی

دکتر سبحانی

10/01 /99

دکتر فرخی

دکتر سبحانی

11 /01 /99

دکتر دلدار

دکتر فرخی

12/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر فرخی

13/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

14/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

15/01 /99

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

16/01 /99

دکتر فرخی

دکتر محمدی

17/01 /99

دکتر فرخی

دکتر محمدی

18/01 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

19/01 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر فرخی

20/01 /99

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

21/01 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

22/01 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر جمعه زاده

23/01 /99

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

24/01 /99

دکتر حسینی

دکتر فرخی

25/01 /99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

26/01 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

27/01 /99

دکتر محمدی

دکتر فرخی

28/01 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

29/01 /99

دکتر محمدی

دکتر حسینی

30/01 /99

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

31/01 /99

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

 
 

تاریخ

آنکال بیمارستان بنت الهدی و CTSCAN های بیمارستانها

آنکال بیمارستان امام علی (ع)-امام حسن (ع) و امام رضا (ع)

MRI

امام علی (ع)

 

1833/111/98

26/12/98

کلینیک -مطب

01/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر تارا

-

-

02/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

-

دکتر تارا

03/01

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

-

دکتر تارا

04/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر تارا

-

دکتر توکلی

05/01

دکتر توکلی

دکتر تارا

دکتر علیپور

دکتر مهاجرزاده

06/01

دکتر تارا

دکتر زکائی

دکتر صادقی

دکتر ده پناه

07/01

دکتر ده پناه

دکتر تارا

دکتر توکلی

دکتر زکائی

08/01

دکتر زکائی

دکتر ده پناه

-

دکتر تارا

09/01

دکتر تارا

دکتر زکائی

دکتر خلیلی

دکتر خلیلی-دکتر حکمتی- دکتر علیپور- دکتر روشن- دکتر ده پناه

10/01

دکتر زکائی

دکتر تارا

دکتر نظری

دکتر حکمتی- دکتر علیپور- دکتر روشن- دکتر ده پناه- دکتر خلیلی

11/01

دکتر تارا

دکتر زکائی

دکتر علیپور

دکتر خلیلی-دکتر حکمتی- دکتر علیپور- دکتر روشن- دکتر ده پناه

12/01

دکتر نظری

دکتر علیپور

-

دکتر تارا

13/01

دکتر علیپور

دکتر نظری

-

-

14/01

دکتر روشن

دکتر تارا

دکتر توکلی

دکتر حکمتی- دکتر خلیلی- دکتر علیپور- دکتر ده پناه

15/01

دکتر تارا

دکتر روشن

-

-

 
 

تاریخ

کشیک-آنکال

بیمارستان امام علی(ع)

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

16/01

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

17/01

دکتر تارا

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

18/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

19/01

دکتر تارا

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر ده پناه

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

20/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

21/01

دکتر علیپور

دکتر مهاجرزاده

-

دکتر نظری

-

-

-

 

22/01

دکتر علیپور

دکتر مهاجرزاده

-

دکتر توکلی

-

-

-

 

23/01

دکتر زکائی

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

24/01

دکتر زکائی

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

25/01

دکتر توکلی

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر خلیلی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

26/01

دکتر زکائی

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

27/01

دکتر روشن

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

28/01

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر زکائی

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

29/01

دکتر نظری

دکتر زکائی

-

دکتر روشن

-

-

-

 

30/01

دکتر زکائی

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

31/01

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر زکائی

دکتر توکلی

 
 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی گوش و حلق و بینی

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم- جراحی عمومی- ارتوپدی

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

درمانگاه امام علی (ع)

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/01/99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

02/01/99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

03/01/99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

04/01/99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

05/01/99

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

06/01/99

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

07/01/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر خسروی

دکتر خسروی

-

-

08/01/99

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

-

-

دکتر خسروی

دکتر خسروی

دکتر شفیعی

دکتر یاوری

دکتر یاوری

-

-

09/01/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

-

دکتر یاوری

دکتر یاوری

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

-

10/01/99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

-

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر خسروی

دکتر خسروی

-

-

11/01/99

دکتر یاوری

دکتر یاوری

-

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر یاوری

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

-

12/01/99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

13/01/99

دکتر خسروی

دکتر خسروی

-

-

-

-

دکتر یاوری

دکتر یاوری

دکتر خسروی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

-

14/01/99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

 
 

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

جراحي عمومي

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

جمعه

01/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

لنگری

کمالی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

02/01/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

لنگری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

یکشنبه

03/01/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

لنگری

بهشتی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دوشنبه

04/01/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

لنگری

قدیمی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

سه شنبه

05/01/99

دکتر موسوی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

لنگری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

چهارشنبه

06/01/99

دکتر حسینی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

امانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

پنج شنبه

07/01/99

دکتر حسینی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

نوری

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

جمعه

08/01/99

دکتر حسینی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

بهشتی

دکتر خسروی

دکتر خسروی

دکتر شفیعی

شنبه

09/01/99

دکتر حسینی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

لنگری

نوری

دکتر یاوری

دکتر یاوری

دکتر روهنده

یکشنبه

10/01/99

دکتر حسینی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

فیاض بخش

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دوشنبه

11/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

نوری

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر یاوری

سه شنبه

12/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

امانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

13/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

نوری

دکتر یاوری

دکتر یاوری

دکتر خسروی

پنج شنبه

14/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

حسینی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

15/01/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

کمالی

-

-

-

شنبه

16/01/99

-

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

لنگری

قدیمی

-

-

-

یکشنبه

17/01/99

-

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

اسفندیاری

-

-

-

دوشنبه

18/01/99

-

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

لنگری

بهشتی

-

-

-

سه شنبه

19/01/99

-

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

لنگری

نوری

-

-

-

چهارشنبه

20/01/99

-

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

لنگری

حسینی

-

-

-

پنج شنبه

21/01/99

-

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

لنگری

امانی

-

-

-

جمعه

22/01/99

-

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

لنگری

کمالی

-

-

-

شنبه

23/01/99

-

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

لنگری

بهشتی

-

-

-

یکشنبه

24/01/99

-

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

اسفندیاری

-

-

-

دوشنبه

25/01/99

-

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

لنگری

قدیمی

-

-

-

سه شنبه

26/01/99

-

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

لنگری

نوری

-

-

-

چهارشنبه

27/01/99

-

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

لنگری

حسینی

-

-

-

پنج شنبه

28/01/99

-

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

فیاض بخش

-

-

-

جمعه

29/01/99

-

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

لنگری

کمالی

-

-

-

شنبه

30/01/99

-

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

لنگری

امانی

-

-

-

یکشنبه

31/01/99

-

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

لنگری

اسفندیاری

-

-

-

ایام هفته

تاریخ

نام پزشک

جمعه

01/01/99

دکتر تقوی

شنبه

02/01/99

دکتر تقوی

یکشنبه

03/01/99

دکتر تقوی

دوشنبه

04/01/99

دکتر مرادی

سه شنبه

05/01/99

دکتر مرادی

چهارشنبه

06/01/99

دکتر مرادی

پنج شنبه

07/01/99

دکتر مرادی

جمعه

08/01/99

دکتر مرادی

شنبه

09/01/99

دکتر هاشمی

یکشنبه

10/01/99

دکتر هاشمی

دوشنبه

11/01/99

دکتر هاشمی

سه شنبه

12/01/99

دکتر غفوری

چهارشنبه

13/01/99

دکتر غفوری

پنج شنبه

14/01/99

دکتر غفوری

جمعه

15/01/99

دکتر غفوری

شنبه

16/01/99

دکتر تقوی

یکشنبه

17/01/99

دکتر غفوری

دوشنبه

18/01/99

دکتر مرادی

سه شنبه

19/01/99

دکتر تقوی

چهارشنبه

20/01/99

دکتر تقوی

پنج شنبه

21/01/99

دکتر مرادی

جمعه

22/01/99

دکتر مرادی

شنبه

23/01/99

دکتر غفوری

یکشنبه

24/01/99

دکتر مرادی

دوشنبه

25/01/99

دکتر تقوی

سه شنبه

26/01/99

دکتر تقوی

چهارشنبه

27/01/99

دکتر غفوری

پنج شنبه

28/01/99

دکتر مرادی

جمعه

29/01/99

دکتر مرادی

شنبه

30/01/99

دکتر تقوی

یکشنبه

31/01/99

دکتر غفوری

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...