گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۷۹۵ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در مهر ماه1398

دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨ ساعت ٩:٨ ق.ظ   ( بازدید : 1617 نفر )


ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در مهر 1398

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

اورولوژی

دوشنبه

01/07/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر انوری

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

سه شنبه

02/07/98

دکتر مرادی 

دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

چهارشنبه

03/07/98

دکتر هاشمی

دکتر میانجی

دکتر انوری

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

پنج شنبه

04/07/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر حقیقی

جمعه

05/07/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر حقیقی

شنبه

06/07/98

دکتر تقوی

دکتر وحدت

دکتر انوری

دکتر عبدالهیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

یکشنبه

07/07/98

دکتر غفوری

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبدالهیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر حقیقی

دوشنبه

08/07/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

سه شنبه

09/07/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

چهارشنبه

10/07/98

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

پنج شنبه

11/07/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

جمعه

12/07/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

شنبه

13/07/98

دکتر مرادی

دکتر وحدت

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

یکشنبه

14/07/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

دوشنبه

15/07/98

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر سیدی

سه شنبه

16/07/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

چهارشنبه

17/07/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر مهیمنی

پنج شنبه

18/07/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

جمعه

19/07/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

شنبه

20/07/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر مهیمنی

یکشنبه

21/07/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

دوشنبه

22/07/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

سه شنبه

23/07/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

چهارشنبه

24/07/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

پنج شنبه

25/07/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر آل یاسین

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

جمعه

26/07/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

شنبه

27/07/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

یکشنبه

28/07/98

دکتر غفوری

دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

دوشنبه

29/07/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

سه شنبه

30/0/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در مهر 1398 (ساعت7-14)

11 الی 24

 

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

01/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

02/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

03/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

04/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

05/07/98

---

دکتر پورنقی

---

دکتر جمعه زاده

06/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

07/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

08/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

09/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

10/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

11/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

12/07/98

---

دکتر فیروزیان

---

دکتر واردی

13/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

14/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

15/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

16/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر فرخی

17/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر فرخی

18/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

19/07/98

---

دکتر سلطانی

---

دکتر جمعه زاده

20/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

21/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

22/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

23/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

24/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

25/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

26/07/98

---

دکتر جعفری

---

دکتر فرخی

27/07/98

---

دکتر جعفری

---

دکتر واردی

28/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

29/07/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

30/0/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

 
 
برنامه آنکال و مقیم پزشکان متخصص بیمارستان امام علی (ع) در مهر ماه سال 1398
 

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

01/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

کاظمی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

02/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

03/07/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

حسینی

دکتر نوروزی

دکتر حقیقی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

04/07/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

ضیغمی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر بوتگی

دکتر بوتگی

05/07/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

امانی

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

06/07/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

07/07/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

ضیغمی

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

08/07/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

09/07/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

10/07/98

دکتر موسوی

دکتر روشن

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

امانی

دکتر رخشا

دکتر شفیعی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

11/07/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

12/07/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

اسفندیاری

دکتر سلطانی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

13/07/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

14/07/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

حسینی

دکتر رخشا

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

15/07/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

16/07/98

دکتر گریوانی

دکتر علیپور

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

17/07/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر رخشا

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

18/07/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

19/07/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

کاظمی

دکتر مافی نژاد

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

20/07/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

21/07/98

دکتر گنجی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

22/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

حسینی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

23/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

نوری

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

24/07/98

دکتر صفدری

دکتر روشن

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

کمالی

دکتر رخشا

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

25/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

26/07/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

نوری

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

27/07/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

قدیمی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

28/07/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

کمالی

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

29/07/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

30/07/98

دکتر حسینی

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

نوری

دکتر سلطانی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

 
برنامه اطاق عمل و مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع)
 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی ENT

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/07/98

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

02/07/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

03/07/98

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

04/07/98

دکتر بوتگی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر بوتگی

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

05/07/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

06/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

07/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

08/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر همایونی

09/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

10/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

11/07/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

12/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

13/07/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

14/07/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر بوتگی

دکتر ایمانی

15/07/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

16/07/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

17/07/96

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

18/07/96

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

19/07/96

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

20/07/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

21/07/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

22/07/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

23/07/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر حقیقی

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

24/07/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

25/07/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

26/07/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

27/07/98

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

28/07/98

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

29/07/98

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

30/07/98

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...