News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٦/٢٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی السلام علیک یا ثارالله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60546/السلام علیک یا ثارالله ١٣٩٨/٦/١٠ ماه عشق و شور و فریاد،ماه ایثار و از جان گذشتگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60508/ماه عشق و شور و فریاد،ماه ایثار و از جان گذشتگی ١٣٩٨/٦/٩ افتتاح ویدئو کنفرانسی ارسال الکترونیک اسناد بیماران بستری در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60464/افتتاح ویدئو کنفرانسی ارسال الکترونیک اسناد بیماران بستری در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٦/٧ روز داروساز بر دارو سازان مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60402/روز داروساز بر دارو سازان مبارک ١٣٩٨/٦/٥ از داروسازان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) تقدیر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60395/از داروسازان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) تقدیر شد ١٣٩٨/٦/٥ مراسم جشن بازنشستگی پرستار بخش CCU دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60394/مراسم جشن بازنشستگی پرستار بخش CCU ١٣٩٨/٦/٥ آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه های سبز، رجایی و باهنر، گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60371/آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه های سبز، رجایی و باهنر، گرامی باد ١٣٩٨/٦/٤ گزارش تصویری از مراسم روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60311/گزارش تصویری از مراسم روز پزشک ١٣٩٨/٦/٣ برنامه آنکالی پزشکان در شهریور ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60213/برنامه آنکالی پزشکان در شهریور ماه 1398 ١٣٩٨/٦/١ آمدی و باب هر حاجت دلها شدی باب حوائج تویی، نام تو ذکر خداست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60203/آمدی و باب هر حاجت دلها شدی باب حوائج تویی، نام تو ذکر خداست ١٣٩٨/٥/٣١ طبیب عشق مسیحا دم است مشفق لیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60208/طبیب عشق مسیحا دم است مشفق لیک ١٣٩٨/٥/٣١ جشن کودکانه غدیر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60178/جشن کودکانه غدیر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) برگزار شد ١٣٩٨/٥/٣٠ بازدید کارشناسان ارزیابی و اعتبار بخشی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60176/بازدید کارشناسان ارزیابی و اعتبار بخشی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٥/٣٠ عید سعید غدیر خم مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60158/عید سعید غدیر خم مبارک باد ١٣٩٨/٥/٢٩ نیمه ذی الحجه است و ملائک مشتاق به خاک آمده‏ اند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/60049/نیمه ذی الحجه است و ملائک مشتاق به خاک آمده‏ اند. ١٣٩٨/٥/٢٦ صعود گروه کوهنوردی بهمن به ارتفاعات علم کوه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59969/صعود گروه کوهنوردی بهمن به ارتفاعات علم کوه ١٣٩٨/٥/٢٢ روزی عاشقانه میان بنده و خالق روزی که عفو و بخشش پروردگار شامل حال بنده اش می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59903/روزی عاشقانه میان بنده و خالق روزی که عفو و بخشش پروردگار شامل حال بنده اش می شود. ١٣٩٨/٥/٢٠ زندگی زیباست... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59820/زندگی زیباست... ١٣٩٨/٥/١٩ هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59803/هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک ١٣٩٨/٥/١٧ بررسی عملکرد سه ساله مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) توسط تیم بازرسی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59707/بررسی عملکرد سه ساله مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) توسط تیم بازرسی خراسان شمالی ١٣٩٨/٥/١٣ شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد (ع) تسلیت و تعزیت باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59621/شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد (ع) تسلیت و تعزیت باد. ١٣٩٨/٥/١٠ مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59587/مغز و اعصاب ١٣٩٨/٥/٩ موفقیت، نتیجه من میتوانم هاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59583/موفقیت، نتیجه من میتوانم هاست ١٣٩٨/٥/٩ امیدی هست، چون خدایی هست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59461/امیدی هست، چون خدایی هست ١٣٩٨/٥/٦ فثط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59428/فثط ١٣٩٨/٥/٥ برگزاری جلسه توجیهی -آموزشی جهت پرسنل آشپزخانه در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59365/برگزاری جلسه توجیهی -آموزشی جهت پرسنل آشپزخانه در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) برگزار شد ١٣٩٨/٥/٢ برنامه آنکالی پزشکان در مرداد ماه1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59318/برنامه آنکالی پزشکان در مرداد ماه1398 ١٣٩٨/٥/١ سامانه نوبت دهی اینترنتی و تلفنی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59305/سامانه نوبت دهی اینترنتی و تلفنی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) راه اندازی شد ١٣٩٨/٤/٣١ همیشه راهی هست... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59230/همیشه راهی هست... ١٣٩٨/٤/٢٩ برگزاری جلسه پایش حقوق شهروندی با حضور رئیس اداره بازرسی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59192/برگزاری جلسه پایش حقوق شهروندی با حضور رئیس اداره بازرسی دانشگاه ١٣٩٨/٤/٢٦ بازدید خدام حرم رضوی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59146/بازدید خدام حرم رضوی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٤/٢٥ باید ریسک کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59142/باید ریسک کرد ١٣٩٨/٤/٢٥ کسب مقام اول رشته حفظ توسط کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59122/کسب مقام اول رشته حفظ توسط کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٤/٢٤ لایق وصل تو که من نیستم ،اذن به یک لحظه نگاهم بده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59060/لایق وصل تو که من نیستم ،اذن به یک لحظه نگاهم بده ١٣٩٨/٤/٢٢ ضرورت حضور پرشور پرستاران در انتخابات نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/59004/ضرورت حضور پرشور پرستاران در انتخابات نظام پرستاری ١٣٩٨/٤/٢٠ برگزاری آزمون آسکی صلاحیت بالینی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58973/برگزاری آزمون آسکی صلاحیت بالینی پرستاری ١٣٩٨/٤/١٩ چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58928/چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری ١٣٩٨/٤/١٨ ارجاع نخستين بیمار از سطح یک (بهداشت) به سطح دو (درمان) بصورت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58926/ارجاع نخستين بیمار از سطح یک (بهداشت) به سطح دو (درمان) بصورت الکترونیک ١٣٩٨/٤/١٨ ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58891/ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت مبارک باد ١٣٩٨/٤/١٧ مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) میزبان دانشجویان پزشکی اوکراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58808/مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) میزبان دانشجویان پزشکی اوکراین ١٣٩٨/٤/١٥ میلاد نور دیده رضا، کعبه دل‏ها، حضرت معصومه علیهاالسلام خجسته باد! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58789/میلاد نور دیده رضا، کعبه دل‏ها، حضرت معصومه علیهاالسلام خجسته باد! ١٣٩٨/٤/١٣ مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) میزبان دانشجویان پزشکی اوکراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58738/مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) میزبان دانشجویان پزشکی اوکراین ١٣٩٨/٤/١١ برگزاری کارگاه آموزشی CPR پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58699/برگزاری کارگاه آموزشی CPR پیشرفته ١٣٩٨/٤/١٠ برگزاری کارگاه آموزشی CPR پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58692/برگزاری کارگاه آموزشی CPR پیشرفته ١٣٩٨/٤/١٠ دوستان خدا آنانند که هنگامی که مشاهده کنند، مردم حرام‎های‌ خدا را حلال می‎شمارند، مانند پلنگ زخم خورده غضبناک شوند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58641/دوستان خدا آنانند که هنگامی که مشاهده کنند، مردم حرام‎های‌ خدا را حلال می‎شمارند، مانند پلنگ زخم خورده غضبناک شوند. ١٣٩٨/٤/٦ مرکر آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) پایلوت اجرای طرح تبادل الکترونیک شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58639/مرکر آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) پایلوت اجرای طرح تبادل الکترونیک شد ١٣٩٨/٤/٦ انتصاب مترون مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58632/انتصاب مترون مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٤/٥ بازدید هیئت بورد اطفال و داخلی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58595/بازدید هیئت بورد اطفال و داخلی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٤/٤ کنفرانس علمی ماهانه معرفی بیماران چالش برانگیز قلب و عروقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58521/کنفرانس علمی ماهانه معرفی بیماران چالش برانگیز قلب و عروقی ١٣٩٨/٤/٢ برنامه آنکالی بزشکان در تیرماه1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58483/برنامه آنکالی بزشکان در تیرماه1398 ١٣٩٨/٣/٣١ زردکاستان(قورخود) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58427/زردکاستان(قورخود) ١٣٩٨/٣/٢٩ فراخوان ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58343/فراخوان ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها ١٣٩٨/٣/٢٦ چاپ مقاله پژوهشی در نشریات داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58330/چاپ مقاله پژوهشی در نشریات داخلی ١٣٩٨/٣/٢٥ آغاز مرحله «غربالگری» بسیج ملی کنترل فشار خون بالا به صورت رایگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58295/آغاز مرحله «غربالگری» بسیج ملی کنترل فشار خون بالا به صورت رایگان ١٣٩٨/٣/٢٢ اولین فراخوان پذیرش دوره پودمانی کوتاه مدت مجازی ویژه پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58216/اولین فراخوان پذیرش دوره پودمانی کوتاه مدت مجازی ویژه پزشکان عمومی ١٣٩٨/٣/٢٠ شروع فعالیت سالن ورزشی مهربانو(شهربازی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58077/شروع فعالیت سالن ورزشی مهربانو(شهربازی) ١٣٩٨/٣/١٣ بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58073/بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد ١٣٩٨/٣/١٣ خرداد، ماه اشک و زخم است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58072/خرداد، ماه اشک و زخم است ١٣٩٨/٣/١٣ پذیرش مقاله مژگان محمدزاده در سیزدهمین کنگره پژوهشی سالانه علوم پزشکی شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58047/پذیرش مقاله مژگان محمدزاده در سیزدهمین کنگره پژوهشی سالانه علوم پزشکی شرق کشور ١٣٩٨/٣/١٢ تخفیف ویژه بلیط سینما و استخر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58067/تخفیف ویژه بلیط سینما و استخر ١٣٩٨/٣/١٢ مسابقات ورزشی جام رمضان ویژه بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58066/مسابقات ورزشی جام رمضان ویژه بانوان ١٣٩٨/٣/١٢ درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/58065/درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام حسن(ع) ١٣٩٨/٣/١٢ روز قدس یک روز جهانی است. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57988/روز قدس یک روز جهانی است. ١٣٩٨/٣/٩ قدردانی رئیس دانشگاه از ریاست، عوامل اجرایی و دست اندرکاران برگزاری سمینار ملی تازه های آسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57965/قدردانی رئیس دانشگاه از ریاست، عوامل اجرایی و دست اندرکاران برگزاری سمینار ملی تازه های آسم ١٣٩٨/٣/٨ نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57944/نوزادان ١٣٩٨/٣/٨ بیماریهای چشمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57943/بیماریهای چشمی ١٣٩٨/٣/٨ 21رمضان سالروز شهادت علي عليه السلام تسليت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57906/21رمضان سالروز شهادت علي عليه السلام تسليت باد ١٣٩٨/٣/٦ قلب و اکوکاردیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57878/قلب و اکوکاردیوگرافی ١٣٩٨/٣/٥ شب قدر بهتر از هزار ماه‏ است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57848/شب قدر بهتر از هزار ماه‏ است ١٣٩٨/٣/٤ مراسم تودیع و معارفه مسئول مدیریت اطلاعات سلامت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57866/مراسم تودیع و معارفه مسئول مدیریت اطلاعات سلامت برگزار شد ١٣٩٨/٣/٤ سوم خرداد ماه روز آزادسازی خرمشهر گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57846/سوم خرداد ماه روز آزادسازی خرمشهر گرامی باد ١٣٩٨/٣/٣ خدمات پاراکلینیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57841/خدمات پاراکلینیک ١٣٩٨/٣/٢ جرم گیری فوق لثه ای و تحت لثه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57840/جرم گیری فوق لثه ای و تحت لثه ای ١٣٩٨/٣/٢ جنین و حاملگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57837/جنین و حاملگی ١٣٩٨/٣/٢ بررسی خواب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57835/بررسی خواب ١٣٩٨/٣/٢ رادیو داروها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57833/رادیو داروها ١٣٩٨/٣/٢ سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57823/سرطان ١٣٩٨/٣/١ پروتکول ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57781/پروتکول ریه ١٣٩٨/٢/٣١ برنامه آنکالی پزشکان در خرداد ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57797/برنامه آنکالی پزشکان در خرداد ماه 1398 ١٣٩٨/٢/٣١ اهدای عضو، اهدای زندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/57766/اهدای عضو، اهدای زندگی ١٣٩٨/٢/٣١