News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/٧/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی هفته تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70282/هفته تربیت بدنی ١٣٩٩/٧/٢٩ بازدید سرزده معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70187/بازدید سرزده معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٩/٧/٢٣ استاندارد های ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70174/استاندارد های ژنتیک ١٣٩٩/٧/٢٣ راهنماهای بالینی کووید19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70158/راهنماهای بالینی کووید19 ١٣٩٩/٧/٢٢ کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70153/کرونا ١٣٩٩/٧/٢١ هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70150/هفته سلامت ١٣٩٩/٧/٢١ عملکردمطلوب بیمارستان امام حسن (ع)در رابطه با کنترل بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/70093/عملکردمطلوب بیمارستان امام حسن (ع)در رابطه با کنترل بیماری کرونا ١٣٩٩/٧/١٩ اهدای پرچم متبرک آستان قدس رضوی به بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69995/اهدای پرچم متبرک آستان قدس رضوی به بیمارستان ١٣٩٩/٧/١٤ استفاده از روش درمانی همو پرفیوژن در درمان بیماران کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69966/استفاده از روش درمانی همو پرفیوژن در درمان بیماران کووید 19 ١٣٩٩/٧/١٣ برگزاری کمیته علمی هفتگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69894/برگزاری کمیته علمی هفتگی ١٣٩٩/٧/٩ اهدای شاخه گل و تقدیر نامه برای پرسنل زحمت کش بیمارستان از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69892/اهدای شاخه گل و تقدیر نامه برای پرسنل زحمت کش بیمارستان از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) ١٣٩٩/٧/٩ آنکالی پزشکان در مهر ماه 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69645/آنکالی پزشکان در مهر ماه 99 ١٣٩٩/٦/٣١ راهنمای بالینی در کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69502/راهنمای بالینی در کووید 19 ١٣٩٩/٦/٢٤ افتتاح سراسری شبکه دوراپزشکی در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69365/افتتاح سراسری شبکه دوراپزشکی در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٩/٦/١٧ اهدای شاخه گل و تبریک روز پزشک توسط دکتر پاکمهر نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه و معاونین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69116/اهدای شاخه گل و تبریک روز پزشک توسط دکتر پاکمهر نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه و معاونین ١٣٩٩/٦/٣ افتتاح مرکز تشخیصی درمانی قلب (دپارتمان قلب) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/69115/افتتاح مرکز تشخیصی درمانی قلب (دپارتمان قلب) ١٣٩٩/٦/٣ برگزاری هفتگی کمیته علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/68858/برگزاری هفتگی کمیته علمی ١٣٩٩/٥/٢٦ راهنمای بالینی در کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/68750/راهنمای بالینی در کووید 19 ١٣٩٩/٥/٢٠ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومبن باند، انوکساپارین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/68749/راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومبن باند، انوکساپارین ١٣٩٩/٥/٢٠ انکالی پزشکان در شهریور 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/68748/انکالی پزشکان در شهریور 1399 ١٣٩٩/٥/٢٠ بازدید دکتر ایرج حریرچی از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/68442/بازدید دکتر ایرج حریرچی از بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٩/٥/٤ آنکالی پزشکان در مردادماه 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67772/آنکالی پزشکان در مردادماه 99 ١٣٩٩/٤/١ افتتاح اولین آزمایشگاه مجهز ویروس شناسی استان دربیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67744/افتتاح اولین آزمایشگاه مجهز ویروس شناسی استان دربیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٩/٣/٢٩ بازگشت خدمت رسانی بیمارستان به روال قبل از بحران کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67460/بازگشت خدمت رسانی بیمارستان به روال قبل از بحران کرونا ١٣٩٩/٣/١٩ برگزاری مراسم سالروز فتح خرمشهر و عید سعید فطر در بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67200/برگزاری مراسم سالروز فتح خرمشهر و عید سعید فطر در بیمارستان امام حسن(ع) ١٣٩٩/٣/٦ پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت عید سعید فطر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67102/پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت عید سعید فطر ١٣٩٩/٣/٣ پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67101/پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر ١٣٩٩/٣/٣ آنکالی پزشکان در خرداد ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/67065/آنکالی پزشکان در خرداد ماه 1399 ١٣٩٩/٢/٣١ گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66738/گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام حسن(ع) ١٣٩٩/٢/١٥ آنکالی پزشکان در اردیبهشت ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66538/آنکالی پزشکان در اردیبهشت ماه 1399 ١٣٩٩/٢/٨ پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66484/پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٩/٢/٦ پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66336/پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٩/١/٣١ اهدای تعدادی بسته حمایتی در بین بیماران کرونایی نیازمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66264/اهدای تعدادی بسته حمایتی در بین بیماران کرونایی نیازمند ١٣٩٩/١/٢٨ پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66068/پیام تبریک روابط عمومی بیمارستان به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان ١٣٩٩/١/١٩ توصیه های آموزشی در بیماران مبتلا به کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/66067/توصیه های آموزشی در بیماران مبتلا به کووید 19 ١٣٩٩/١/١٩ آنکالی پزشکان در فروردین ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/65759/آنکالی پزشکان در فروردین ماه 1399 ١٣٩٩/١/٥ ما کرونا را شکست می دهیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/65551/ما کرونا را شکست می دهیم ١٣٩٨/١٢/٢٥ آنکالی پزشکان در اسفندماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/65180/آنکالی پزشکان در اسفندماه 1398 ١٣٩٨/١٢/٥ حضور پرشور پرسنل ، بیماران و همراهیانشان جهت شرکت در انتخابات در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/65123/حضور پرشور پرسنل ، بیماران و همراهیانشان جهت شرکت در انتخابات در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/١٢/٢ پیام دعوت ریاست بیمارستان از همکاران جهت شرکت پرشور در انتخابات دوم اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/65042/پیام دعوت ریاست بیمارستان از همکاران جهت شرکت پرشور در انتخابات دوم اسفندماه ١٣٩٨/١١/٢٩ استاندارد آنتی دوت تراپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64956/استاندارد آنتی دوت تراپی ١٣٩٨/١١/٢٦ فیزیوتراپی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64946/فیزیوتراپی نوزادان ١٣٩٨/١١/٢٤ فیزیوتراپی اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64945/فیزیوتراپی اطفال ١٣٩٨/١١/٢٤ تمرین درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64944/تمرین درمانی ١٣٩٨/١١/٢٤ برگزاری کنفرانس آشنایی با ویروس کرونا جهت کل پرسنل بهداشتی و درمانی دانشگاه در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64874/برگزاری کنفرانس آشنایی با ویروس کرونا جهت کل پرسنل بهداشتی و درمانی دانشگاه در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/١١/٢٠ برگزاری جلسه موسسه خیرین حامی بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64553/برگزاری جلسه موسسه خیرین حامی بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/١١/٥ برنامه آنکالی پزشکان در بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64504/برنامه آنکالی پزشکان در بهمن 1398 ١٣٩٨/١١/١ فتوتراپی ساده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64489/فتوتراپی ساده ١٣٩٨/١٠/٣٠ چست تیوب گذاری در نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64488/چست تیوب گذاری در نوزادان ١٣٩٨/١٠/٣٠ پونکسیون کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64487/پونکسیون کودکان و نوزادان ١٣٩٨/١٠/٣٠ تعویض خون نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64486/تعویض خون نوزادان ١٣٩٨/١٠/٣٠ فتو تراپی شدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64485/فتو تراپی شدید ١٣٩٨/١٠/٣٠ آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64284/آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان ١٣٩٨/١٠/٢٠ استانداردهای پوشش بیماران و کارکنان موسسات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64283/استانداردهای پوشش بیماران و کارکنان موسسات پزشکی ١٣٩٨/١٠/٢٠ شناسایی بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64282/شناسایی بیماران مرگ مغزی ١٣٩٨/١٠/٢٠ لزوم معرفی بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64281/لزوم معرفی بیماران مرگ مغزی ١٣٩٨/١٠/٢٠ نحوه آنکالی پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64280/نحوه آنکالی پزشکان ١٣٩٨/١٠/٢٠ فرایند ترخیص با میل شخصی از اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64279/فرایند ترخیص با میل شخصی از اورژانس ١٣٩٨/١٠/٢٠ دستورالعمل اعزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64278/دستورالعمل اعزام ١٣٩٨/١٠/٢٠ اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64277/اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمی ١٣٩٨/١٠/٢٠ حجله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در لابی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64153/حجله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در لابی بیمارستان ١٣٩٨/١٠/١٥ برگزاری بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نمازخانه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64148/برگزاری بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در نمازخانه بیمارستان ١٣٩٨/١٠/١٥ روز پرستار در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/64069/روز پرستار در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/١٠/١٢ برنامه آنکالی پزشکان در دی ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63811/برنامه آنکالی پزشکان در دی ماه 1398 ١٣٩٨/١٠/٢ شب یلدا در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63796/شب یلدا در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/١٠/١ حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63488/حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٨/٩/٢٠ تودیع و معارفه مدیر داخلی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63479/تودیع و معارفه مدیر داخلی بیمارستان ١٣٩٨/٩/١٩ تقدیر و تشکر از زحمات برخی از پرسنل در روز جهانی معلولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63281/تقدیر و تشکر از زحمات برخی از پرسنل در روز جهانی معلولین ١٣٩٨/٩/١٣ برنامه آنکالی پزشکان در آذرماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/63017/برنامه آنکالی پزشکان در آذرماه 1398 ١٣٩٨/٩/٣ پذیرایی از همراهیان بیماران بمناسبت عید میلاد حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62852/پذیرایی از همراهیان بیماران بمناسبت عید میلاد حضرت رسول اکرم (ص) ١٣٩٨/٨/٢٥ مراسم تقدیر از پزشکان وپرسنل اتاق عمل بمناسبت روز جهانی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62827/مراسم تقدیر از پزشکان وپرسنل اتاق عمل بمناسبت روز جهانی اتاق عمل ١٣٩٨/٨/٢٣ حضور مسئولین و پرسنل بیمارستان امام حسن (ع) در راهپیمایی 13آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62564/حضور مسئولین و پرسنل بیمارستان امام حسن (ع) در راهپیمایی 13آبان ١٣٩٨/٨/١٣ کاروان زیارتی کاروان دوچرخه سواری به مشهد مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62492/کاروان زیارتی کاروان دوچرخه سواری به مشهد مقدس ١٣٩٨/٨/١١ راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62415/راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ١٣٩٨/٨/٦ بازدید مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی از بیمارستان امام حسن (ع) بمناسبت هفته بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62330/بازدید مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی از بیمارستان امام حسن (ع) بمناسبت هفته بیمه سلامت ١٣٩٨/٨/٢ برنامه آنکالی پزشکان در آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62326/برنامه آنکالی پزشکان در آبان 1398 ١٣٩٨/٨/٢ اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/62182/اربعین حسینی ١٣٩٨/٧/٢٦ بهبود اصول تشخیص نویسی در بیمارستان و درمانگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/61768/بهبود اصول تشخیص نویسی در بیمارستان و درمانگاه ١٣٩٨/٧/١٤ شهادت حضرت رقیه (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/61709/شهادت حضرت رقیه (س) ١٣٩٨/٧/١١ آنتی بیوتیک پیشگیرانه.pdf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://imamHasan.nkums.ac.ir/Content/61668/آنتی بیوتیک پیشگیرانه.pdf ١٣٩٨/٧/١٠