گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۷۶۶۴ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در شهریور ماه 1398

جمعه ١ شهریور ١٣٩٨ ساعت ١٠:٢٦ ق.ظ   ( بازدید : 893 نفر )


تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در شهریور 1398

 

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

اورولوژی

01/06/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر انوری

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

02/06/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

03/06/98

دکتر غفوری

دکتر وحدت

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر حقیقی

04/06/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر انوری

دکتر وردی پور

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر حقیقی

05/06/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

06/06/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

07/06/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر وردی پور

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر حقیقی

08/06/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر حقیقی

09/06/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر انوری

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

10/06/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

11/06/98

دکتر غفوری

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

12/06/98

دکتر هاشمی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

13/06/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

14/06/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

15/06/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

16/06/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

17/06/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر سیدی

18/06/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتررمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

19/06/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتررمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

20/06/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

21/06/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

22/06/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

23/06/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر سیدی

24/06/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتررمضانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر مهیمنی

25/06/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

26/06/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

27/06/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتررمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر مهیمنی

28/06/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

29/06/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

30/06/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر مهیمنی

31/06/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مهیمنی

 
 
برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در شهریور 1398

ایام هفته

تاریخ

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

 

 

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

---

دکتر واردی

جمعه

01/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

---

دکتر جمعه زاده

شنبه

02/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

یکشنبه

03/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

04/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

سه شنبه

05/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

06/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

07/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

جمعه

08/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

شنبه

09/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

10/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

11/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

سه شنبه

12/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

13/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

پنج شنبه

14/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

جمعه

15/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

شنبه

16/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر واردی

یکشنبه

17/06/98

---

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

18/06/98

---

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر واردی

سه شنبه

19/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

20/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

پنج شنبه

21/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

جمعه

22/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

شنبه

23/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر واردی

یکشنبه

24/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

25/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر واردی

سه شنبه

26/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

27/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

پنج شنبه

28/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر واردی

جمعه

29/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

شنبه

30/06/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

 
 

 برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در شهریور ماه 1398

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

جمعه

01/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

شنبه

02/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

یکشنبه

03/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

دوشنبه

04/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

سه شنبه

05/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر فاطمی

چهارشنبه

06/06 /98

دکتر حسینی

دکتر فاطمی

پنج شنبه

07/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

جمعه

08/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

شنبه

09/06 /98

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

10/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر لطف آبادی

دوشنبه

11 /06 /98

دکتر فاطمی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

12/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

13/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر لطف آبادی

پنج شنبه

14/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

جمعه

15/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

شنبه

16/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

یکشنبه

17/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر سبحانی

دوشنبه

18/06 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

سه شنبه

19/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر سبحانی

چهارشنبه

20/06 /98

دکتر حسینی

دکتر فاطمی

پنج شنبه

21/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر فاطمی

جمعه

22/06 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

شنبه

23/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

یکشنبه

24/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

دوشنبه

25/06 /98

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

26/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

27/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر حسینی

پنج شنبه

28/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر حسینی

جمعه

29/06 /98

دکتر فاطمی

دکتر حسینی

شنبه

30/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر فاطمی

یکشنبه

31/06 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر فاطمی

 

 

 برنامه آنکال و مقیم پزشکان متخصص بیمارستان امام علی (ع) در شهریور ماه سال 1398   برنامه آنکال و مقیم پزشکان متخصص  

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

جمعه

01/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

شنبه

02/06/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

یکشنبه

03/06/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

ضیغمی

دکتر نوروزی

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

04/06/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

سه شنبه

05/06/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

چهارشنبه

06/06/98

دکتر حسینی

دکتر ده پناه

دکتر آقایی

دکتر راهبریان

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

کاظمی

دکتر نوروزی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

پنج شنبه

07/06/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

جمعه

08/06/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

شنبه

09/06/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر راهبریان

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

یکشنبه

10/06/98

دکتر گنجی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر راهبریان

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

ضیغمی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

11/06/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

حسینی

دکتر شاهکرم

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

سه شنبه

12/06/98

دکتر گریوانی

دکتر روشن

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

13/06/98

دکتر صفدری

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

امانی

دکتر نوروزی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

پنج شنبه

14/06/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

کاظمی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

جمعه

15/06/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

ضیغمی

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

شنبه

16/06/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

حسینی

دکتر شاهکرم

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

17/06/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

18/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

امانی

دکتر نوروزی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

سه شنبه

19/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

نوری

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

چهارشنبه

20/06/98

دکتر صفدری

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

حسینی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

21/06/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

کاظمی

دکتر نوروزی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

22/06/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

23/06/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

یکشنبه

24/06/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

ضیغمی

دکتر نوروزی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

25/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

امانی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

سه شنبه

26/06/98

دکتر گریوانی

دکتر روشن

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر حقیقی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

27/06/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر رخشا

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

پنج شنبه

28/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

جمعه

29/06/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

کاظمی

دکتر مافی نژاد

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

شنبه

30/06/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

31/06/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

امانی

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

 

 

برنامه اطاق عمل و مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) در شهریور ماه سال 98

 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی ENT

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/06/98

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

02/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر رهنمازاده

دکتر ایمانی

03/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

04/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر رهنمازاده

دکتر ایمانی

05/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

 

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

06/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر رهنمازاده

دکتر روهنده

07/06/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

08/06/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر رهنمازاده

دکتر رهنمازاده

دکتر روهنده

09/06/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

10/06/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

11/06/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

 

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

12/06/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

 

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

13/06/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

14/06/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

15/06/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

16/06/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

17/06/96

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

18/06/96

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

19/06/96

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

20/06/96

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

21/06/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

22/06/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

23/06/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

24/06/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

25/06/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

 

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

26/06/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

 

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

27/06/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

 

-

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

28/06/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

29/06/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

30/06/98

دکتر حقیقی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

31/06/98

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر شفیعی

دکتر حقیقی

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...